<html> tags cannot be used outside of normal pages.

ฟื้นฟู แคสเตอร์

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
(เปลี่ยนทางจาก อาชีพ/แคสเตอร์/ทักษะ/ฟื้นฟู)
Jump to navigationJump to search
ทักษะ

ทักษะทั่วไป

ทักษะสายเวทย์ธรรมชาติ

ทักษะสายเวทย์แห่งแสง


ฟื้นฟู.gif ฟื้นฟู
ระดับสูงสุด 10
รายละเอียด เพิ่มพลังชีวิตให้เป้าหมาย (ด้วยเวทย์ศักดิ์สิทธิ์) ถ้าเป้าหมายเป็น ผี หรือผีดิบ จะเปลี่ยนเป็นการโจมตีด้วยเวทย์ศักดิ์สิทธิ์แทน มีระยะเวลาหลังร่าย 1 วินาที

ระดับ 1 : เพิ่มพลังชีวิต 100 หน่วยและ 5% ของพลังโจมตีเวทย์ , มีพลังโจมตีเวทย์ 100% ใช้พลังเวทย์ 6 หน่วย

ระดับ 2 : เพิ่มพลังชีวิต 140 หน่วยและ 10% ของพลังโจมตีเวทย์ , มีพลังโจมตีเวทย์ 120% ใช้พลังเวทย์ 12 หน่วย

ระดับ 3 : เพิ่มพลังชีวิต 180 หน่วยและ 15% ของพลังโจมตีเวทย์ , มีพลังโจมตีเวทย์ 140% ใช้พลังเวทย์ 18 หน่วย

ระดับ 4 : เพิ่มพลังชีวิต 220 หน่วยและ 20% ของพลังโจมตีเวทย์ , มีพลังโจมตีเวทย์ 160% ใช้พลังเวทย์ 24 หน่วย

ระดับ 5 : เพิ่มพลังชีวิต 260 หน่วยและ 25% ของพลังโจมตีเวทย์ , มีพลังโจมตีเวทย์ 180% ใช้พลังเวทย์ 30 หน่วย

ระดับ 6 : เพิ่มพลังชีวิต 300 หน่วยและ 30% ของพลังโจมตีเวทย์ , มีพลังโจมตีเวทย์ 200% ใช้พลังเวทย์ 36 หน่วย

ระดับ 7 : เพิ่มพลังชีวิต 340 หน่วยและ 35% ของพลังโจมตีเวทย์ , มีพลังโจมตีเวทย์ 220% ใช้พลังเวทย์ 42 หน่วย

ระดับ 8 : เพิ่มพลังชีวิต 380 หน่วยและ 40% ของพลังโจมตีเวทย์ , มีพลังโจมตีเวทย์ 240% ใช้พลังเวทย์ 48 หน่วย

ระดับ 9 : เพิ่มพลังชีวิต 460 หน่วยและ 45% ของพลังโจมตีเวทย์ , มีพลังโจมตีเวทย์ 260% ใช้พลังเวทย์ 54 หน่วย

ระดับ 10 : เพิ่มพลังชีวิต 500 หน่วยและ 50% ของพลังโจมตีเวทย์ , มีพลังโจมตีเวทย์ 280% ใช้พลังเวทย์ 60 หน่วย