<html> tags cannot be used outside of normal pages.

ฟื้นพลังขั้นสูง

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
(เปลี่ยนทางจาก อาชีพ/เคลริค/ทักษะ/ฟื้นพลังขั้นสูง)
Jump to navigationJump to search
ทักษะ

ทักษะทั่วไป

ทักษะสายสนับสนุน

ทักษะสายศรัทธา

ทักษะสายโจมตี

ไฟล์:ฟื้นพลังขั้นสูง.gif ฟื้นพลังขั้นสูง
ระดับสูงสุด 5
รายละเอียด ฟื้นฟู HP ให้กับเป้าหมาย (เป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์) ถ้าเป้าหมายเป็น ผี หรือผีดิบจะเป็นการโจมตีด้วยเวทย์ศักดิ์สิทธิ์

ระยะ : 20 ช่อง

  • ระดับ 1 : เพิ่ม HP 300 สูงสุด 4% HP MAX เป้าหมาย และ 10% ของพลังโจมตีเวทย์มีพลังโจมตีเวทย์ 40% ใช้ MP 20
  • ระดับ 2 : เพิ่ม HP 400 สูงสุด 5% HP MAX เป้าหมาย และ 20% ของพลังโจมตีเวทย์มีพลังโจมตีเวทย์ 80% ใช้ MP 30
  • ระดับ 3 : เพิ่ม HP 500 สูงสุด 6% HP MAX เป้าหมาย และ 30% ของพลังโจมตีเวทย์มีพลังโจมตีเวทย์ 120% ใช้ MP 40
  • ระดับ 4 : เพิ่ม HP 600 สูงสุด 7% HP MAX เป้าหมาย และ 40% ของพลังโจมตีเวทย์มีพลังโจมตีเวทย์ 160% ใช้ MP 50
  • ระดับ 5 : เพิ่ม HP 700 สูงสุด 8% HP MAX เป้าหมาย และ 25% ของพลังโจมตีเวทย์มีพลังโจมตีเวทย์ 200% ใช้ MP 60