<html> tags cannot be used outside of normal pages.

พิทักษ์ร่างจากลูซิส

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
(เปลี่ยนทางจาก อาชีพ/พาลาดิน/ทักษะ/พิทักษ์ร่างจากลูซิส)
Jump to navigationJump to search


ทักษะ

ทักษะทั่วไป

ทักษะสายศรัทธา

ทักษะสายกระบี่

ทักษะสายหอก

พิทักษ์ร่างจากลูซิส.gif พิทักษ์ร่างจากลูซิส
ระดับสูงสุด 1
รายละเอียด รูปแบบ : เพิ่มความสามารถให้ผู้ใช้

ต้องการ : MP 65 หน่วย

ระยะหลังร่าย : 5 นาที

ความสามารถ : ป้องกันการโจมตีทุกชนิดและเพิ่มความต้านทานทุกชนิด 100% เป็นระยะเวลา 15 วินาที ต้องการ ทักษะโล่กระแทก ระดับ 3, ทักษะผลแห่งศรัทธา ระดับ 3 ถึงจะเรียนทักษะนี้ได้