<html> tags cannot be used outside of normal pages.

คู่หู/พิกม่าแพะน้อย

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
Jump to navigationJump to search
คู่หู
พิกม่าแพะน้อย
ไฟล์:-คู่หู-พิกม่าแพะน้อย.png ระดับที่ต้องการในการเรียกคู่หู : 16
หาได้จาก : พิกม่า อาหารที่กิน : แอปเปิ้ล
ทักษะของคู่หู : พลังสัตว์อสูร ทักษะประเภท : ติดตัว
ความสามารถ : เพิ่มพลังโจมตีให้เจ้าของผอบเล็กน้อย
  • ระดับ 1 เพิ่มพลังโจมตี 1
  • ระดับ 2 เพิ่มพลังโจมตี 2
  • ระดับ 3 เพิ่มพลังโจมตี 3
  • ระดับ 4 เพิ่มพลังโจมตี 4
  • ระดับ 5 เพิ่มพลังโจมตี 5