<html> tags cannot be used outside of normal pages.

ปัญหาเบื้องต้น

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
Jump to navigationJump to search

เซิร์ฟเวอร์ได้ทำการตัดคุณออกจากระบบ คืออะไร?

อาจจะมีหลายสาเหตุนะคะเพื่อนๆ เช่น
  • เกิดจากปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • เซิร์ฟเวอร์ของเกม มีปัญหา หรือทางทีมงานได้ทำการปิดเซิร์ฟเวอร์เพื่อปรับปรุงข้อมูลค่ะ

ปัญหาเข้าเกมส์ไม่ได้ โหลดแพทไม่ผ่าน?

เเบ่งเป็นปัญหาหลัก ๆ ได้ 4 ส่วนนะคะ

1.อัพแพทไม่ได้ ขึ้นว่า ไม่สามารถแก้ไขไฟล์ project1.dat ได้ (ไม่สามารถแก้ไขไฟล์ได้,เนื่องจากค่า CRC ของไฟล์ไม่ถูกต้อง) สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง

-กรณีจะเกิดจากมีการเรียกใช้ไฟล์จากโปรแกรมอื่น เช่นในกรณีที่เปิดตัวเกมส์ทิ้งไว้ แล้วมีการมีการกดเปิดหน้าโหลดแพท

-อาจเกิดจากไวรัสบ้างประเภทที่มีความสามารถในการแก้ไขไฟล์ในเครื่องได้ จึงควรติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัสให้เรียบร้อย วิธีแก้ไข

-ตรวจว่าเครื่องมีโปรแกรมสแกนไวรัสหรือไม่ ถ้าไม่มีขอแนะนำให้ดาวน์โหลด โปรปกรม AVG ติดตั้งและอัพเดปแล้วจึึงทำการแสกนไวรัสในเครื่องครับ

-ทำการลบเกมส์ทั้งโฟลเดอร์

-กรณีที่ลบไม่ได้เนื่องจากอาจถูกใช้งานโดยโปรแกรมอื่นอยู่ ให้ทำการ restart แล้วค่อยลบโฟลเดอร์

-ติดตั้งโปรแกรมเกมส์ใหม่

2.กดเริ่มเกมส์ มีข้อความว่า Cannot open (./main.dat) at .\resource_manager.cpp:126 กรณีที่ควรหลีกเลี่ยง -ถ้าเน็ตช้าควรหลีกเลี่ยงการโหลดเแพทแบบปกติ(auto) ให้การโหลดแพทแบบmanualโดยใช้โปรแกรมช่วยโหลด

วิธีแก้ไข

-ทำการลบเกมส์ทั้งโฟลเดอร์

-กรณีที่ลบไม่ได้เนื่องจากอาจถูกใช้งานโดยโปรแกรมอื่นอยู่ ให้ทำการrestart แล้วค่อยลบโฟลเดอร์

-ติดตั้งโปรแกรมเกมส์ใหม่

-หรือรอการอัพโหลดไฟล์ที่เสียหายจากทางทีมงาน(เร็วๆ นี้)

3.ไม่สามารถแก้ไฟล์.etc.dat ได้ (ไม่สามารถแก้ไขไฟล์ได้,เนื่องจากค่า CRC ของไฟล์ไม่ถูกต้อง)

กรณีที่ควรหลีกเลี่ยง -กรณีจะเกิดจากมีการเรียกใช้ไฟล์จากโปรแกรมอื่น เช่นในกรณีที่เปิดตัวเกมส์ทิ้งไว้ แล้วมีการมีการกดเปิดหน้าโหลดแพท

-กรณีใช้windows vista เมื่อโหลดแพทจะมีการถามว่ายินยอมให้มีการแพทหรือไม่ ถ้าเลือกไม่ยินยอมจะเกิดข้อผิดพลาดข้างต้น

-กรณีใช้window vista ไม่ควรติดตั้งตัวเกมส์ในโฟลเดอร์ Program Files

วิธีแก้ไข

-ทำการลบเกมส์ทั้งโฟลเดอร์

-กรณีที่ลบไม่ได้เนื่องจากอาจถูกใช้งานโดยโปรแกรมอื่นอยู่ ให้ทำการ restart แล้วค่อยลบโฟลเดอร์

-ติดตั้งโปรแกรมเกมส์ใหม่

-เมื่อทำการติดตั้งตัวเกมจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว แนะนำให้ทำการแบตอัพ(สำเนา)ไฟล์ไว้อีกที่หนึ่งด้วย เช่น ติกตั้งเกมไว้ใน ไดรฟ์ C ก็ให้สำเนาตัวเกมไว้ในไดรฟ์อื่น (อาจจะเป็น D , F) เพราะเมื่อใดที่เกมเกิดการเสียหายของไฟล์อีก จะได้ไม่ต้องโหลดเกมใหม่ สามารถดึงตัวที่สำเนาไว้ มาใช้ติดตั้งได้ทันที

4.เข้าเกมส์ไปเเล้วมันขึ้นคำว่า มีไฟล์ minidump_?? ?? ?? ?? ?

กรณีที่ควรหลีกเลี่ยง

-ถ้าเน็ตช้าควรหลีกเลี่ยงการโหลดเแพทแบบปกติ(auto) ให้การโหลดแพทแบบmanualได้ที่นี่โดยใช้โปรแกรมช่วยโหลด

วิธีแก้ไข

-ทำการลบเกมส์ทั้งโฟลเดอร์

-กรณีที่ลบไม่ได้เนื่องจากอาจถูกใช้งานโดยโปรแกรมอื่นอยู่ ให้ทำการrestart แล้วค่อยลบโฟลเดอร์

-ติดตั้งโปรแกรมเกมส์ใหม่

-หรือรอแพทแก้ไขจากทางทีมงาน

    • เพื่อน ๆ จะต้องดาวน์โหลดเกมตัวเต็มมาใหม่ โดยให้โหลดตัวล่าสุด ดาวน์โหลดเกม และอย่าลืมลบของเก่าออกก่อนการติดตั้งใหม่ด้วย

เข้าเกมแล้ว ERROR ว่าไม่รองรับ 3 มิติ!!!

ให้เพื่อนๆ แก้ไขโดยการเปลี่ยนการแสดงผลเป็นแบบ Direct X 9.0 เป็น จำลองโดยซอฟต์แวร์ ( GDI ) จากนั้นกด ตกลง และกดเริ่มเกมส์ตามปกติค่ะ

ชนิดการสนับสนุนกราฟฟิก(GDI).jpg