<html> tags cannot be used outside of normal pages.

นักบรรจุภัณฑ์

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
Jump to navigationJump to search
 • อาชีพ = นักวิจัยอาหาร
 • รูปแบบสกิล = กดใช้
 • ผลของสกิล = ความสามารถในการแปรรูปอาหาร ในการแปรรูปอาหารบางชนิดต้องมีงานวิจัยอาหารชนิดนั้นๆ ถึงจะใช้ได้
 • ต้องการอาชีพขั้นที่ 1 ที่จะมาสนับสนุน = -
 • อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต = recipe, Modifier Item
 • ผลผลิตที่ได้
  • LV1 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้
   • ไอเทมที่ได้ = ข้าวห่อสาหร่ายอัดเม็ด  : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ประเภท:ผลผลิตการงานนักแปรรูปบรรจุภัณฑ์ความสามารถ / ฟื้นฟูHP78ต่อ5วินาที / เพิ่มอัตราฟื้นฟูHPเมื่อนั่ง62 / เพิ่มอัตราฟื้นฟูMPเมื่อนั่ง35
    • วัตถุดิบ 1 คู่มือการทำข้าวห่อสาหร่ายอัดเม็ด : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 ข้าวห่อสาหร่าย : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 3 แท่นอัด : จำนวนที่ใช้ = ไม่สูญหาย
  • LV2 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้
   • ไอเทมที่ได้ = เนื้อมังกรหมักน้ำมันงาบรรจุกระป๋อง : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ประเภท:ผลผลิตการงานนักแปรรูปบรรจุภัณฑ์ความสามารถ / ฟื้นฟูHP202ต่อ5วินาที / เพิ่มอัตราฟื้นฟูHPเมื่อนั่ง101 / เพิ่มอัตราฟื้นฟูMPเมื่อนั่ง73 / เพิ่มอัตราHPMAX3%
    • วัตถุดิบ 1 คู่มือการทำเนื้อมังกรหมักน้ำมันงาบรรจุกระป๋อง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 เนื้อมังกรหมักน้ำมันงา : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 3 กระป๋องเปล่า : จำนวนที่ใช้ = 1
   • ไอเทมที่ได้ = ผงชีส  : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ประเภท:ผลผลิตการงานนักแปรรูปบรรจุภัณฑ์ความสามารถ / ฟื้นฟูMP64ต่อ5วินาที / เพิ่มอัตราฟื้นฟูHPเมื่อนั่ง67 / เพิ่มอัตราฟื้นฟูMPเมื่อนั่ง39
    • วัตถุดิบ 1 คู่มือการทำผงชีส : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 ชีส : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 3 เครื่องอบแห้ง : จำนวนที่ใช้ = ไม่สูญหาย
  • LV3 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้
   • ไอเทมที่ได้ = แพคแซนวิชไก่กุ๊กกุ๊ก  : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ประเภท:ผลผลิตการงานนักแปรรูปบรรจุภัณฑ์ความสามารถ / ฟื้นฟูHP98ต่อ5วินาที / ฟื้นฟูMP58ต่อ5วินาที / เพิ่มอัตราฟื้นฟูHPเมื่อนั่ง75 / เพิ่มอัตราฟื้นฟูMPเมื่อนั่ง47
    • วัตถุดิบ 1 คู่มือการทำแพคแซนวิชไก่กุ๊กกุ๊ก : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 แซนวิชไก่กุ๊กกุ๊ก : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 3 กล่องเปล่า : จำนวนที่ใช้ = 1
   • ไอเทมที่ได้ = แพคขนมปังนมสด  : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ประเภท:ผลผลิตการงานนักแปรรูปบรรจุภัณฑ์ความสามารถ / ฟื้นฟูHP158ต่อ5วินาที / ฟื้นฟูMP94ต่อ5วินาที / เพิ่มอัตราฟื้นฟูHPเมื่อนั่ง90 / เพิ่มอัตราฟื้นฟูMPเมื่อนั่ง61
    • วัตถุดิบ 1 คู่มือการทำแพคขนมปังนมสด : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 ขนมปังนมสด : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 3 กล่องเปล่า : จำนวนที่ใช้ = 1
  • LV4 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้
   • ไอเทมที่ได้ = แยมองุ่นอัดกระป๋อง : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ประเภท:ผลผลิตการงานนักแปรรูปบรรจุภัณฑ์ความสามารถ / ฟื้นฟูMP193ต่อ5วินาที / เพิ่มอัตราฟื้นฟูHPเมื่อนั่ง128 / เพิ่มอัตราฟื้นฟูMPเมื่อนั่ง98 / เพิ่มหลบหลีก20
    • วัตถุดิบ 1 คู่มือการทำแยมองุ่นอัดกระป๋อง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 แยมองุ่น : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 3 กระป๋องเปล่า : จำนวนที่ใช้ = 1
  • LV5 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้
   • ไอเทมที่ได้ = แคปซูลหัวหอมทอด : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ประเภท:ผลผลิตการงานนักแปรรูปบรรจุภัณฑ์ความสามารถ / ฟื้นฟูHP223ต่อ5วินาที / เพิ่มอัตราฟื้นฟูHPเมื่อนั่ง120 / เพิ่มอัตราฟื้นฟูMPเมื่อนั่ง89 / เพิ่มอัตราโจมตีต่ำสุดและสูงสุด8% / เพิ่มอัตราโจมเวทตีต่ำสุดและสูงสุด8%
    • วัตถุดิบ 1 คู่มือการทำแคปซูลหัวหอมทอด : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 หัวหอมทอด : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 3 แคปซูลเปล่า : จำนวนที่ใช้ = 1
  • LV6 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้
   • ไอเทมที่ได้ = หมูอบสัปปะรดอัดกระป๋อง : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ประเภท:ผลผลิตการงานนักแปรรูปบรรจุภัณฑ์ความสามารถ / ฟื้นฟูHP261ต่อ5วินาที / เพิ่มอัตราฟื้นฟูHPเมื่อนั่ง106 / เพิ่มอัตราฟื้นฟูMPเมื่อนั่ง73 / เพิ่มแม่นยำ30
    • วัตถุดิบ 1 คู่มือการทำหมูอบสัปปะรดอัดกระป๋อง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 หมูอบสัปปะรด : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 3 กระป๋องเปล่า : จำนวนที่ใช้ = 1
  • LV7 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้
   • ไอเทมที่ได้ = หอยผัดเนยอัดเม็ด : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ประเภท:ผลผลิตการงานนักแปรรูปบรรจุภัณฑ์ความสามารถ / ฟื้นฟูMP162ต่อ5วินาที / เพิ่มอัตราฟื้นฟูMPเมื่อนั่ง103 / เพิ่มอัตราฟื้นฟูMPเมื่อนั่ง69 / เพิ่มพลังป้องกันเวท0+2
    • วัตถุดิบ 1 คู่มือการทำหอยผัดเนยอัดเม็ด : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 หอยผัดเนย : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 3 แท่นอัด : จำนวนที่ใช้ = ไม่สูญหาย
   • ไอเทมที่ได้ = แพคเค้กกล้วยหอม : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ประเภท:ผลผลิตการงานนักแปรรูปบรรจุภัณฑ์ความสามารถ / ฟื้นฟูHP538ต่อ5วินาที / เพิ่มอัตราฟื้นฟูHPเมื่อนั่ง167 / เพิ่มอัตราฟื้นฟูMPเมื่อนั่ง133 / เพิ่มพลังป้องกัน0+4
    • วัตถุดิบ 1 คู่มือการทำแพคเค้กกล้วยหอม : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 เค้กกล้วยหอม : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 3 กล่องเปล่า : จำนวนที่ใช้ = 1
  • LV8 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้
   • ไอเทมที่ได้ = แพคแฮมเบอร์เกอร์ปู : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ประเภท:ผลผลิตการงานนักแปรรูปบรรจุภัณฑ์ความสามารถ / ฟื้นฟูHP300ต่อ5วินาที / เพิ่มอัตราฟื้นฟูHPเมื่อนั่ง104 / เพิ่มอัตราฟื้นฟูMPเมื่อนั่ง69 / เพิ่มอัตราHPMAX10%
    • วัตถุดิบ 1 คู่มือการทำแพคแฮมเบอร์เกอร์ปู : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 แฮมเบอร์เกอร์ปู : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 3 กล่องเปล่า : จำนวนที่ใช้ = 1
  • LV9 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้
   • ไอเทมที่ได้ = แคปซูลข้าวผัดมังกรหอมหวล : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ประเภท:ผลผลิตการงานนักแปรรูปบรรจุภัณฑ์ความสามารถ / ฟื้นฟูHP417ต่อ5วินาที / ฟื้นฟูMP250ต่อ5วินาที / เพิ่มอัตราฟื้นฟูHPเมื่อนั่ง149 / เพิ่มอัตราฟื้นฟูMPเมื่อนั่ง113 / เพิ่มความแรงโป๊ะเชะ23%
    • วัตถุดิบ 1 คู่มือการทำแคปซูลข้าวผัดมังกรหอมหวล : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 ข้าวผัดมังกรหอมหวล : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 3 แคปซูลเปล่า : จำนวนที่ใช้ = 1
  • LV10 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้
   • ไอเทมที่ได้ = ผงปลานึ่งซีอิ้ว : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ประเภท:ผลผลิตการงานนักแปรรูปบรรจุภัณฑ์ความสามารถ / ฟื้นฟูHP498ต่อ5วินาที / ฟื้นฟูMP299ต่อ5วินาที / เพิ่มอัตราฟื้นฟูHPเมื่อนั่ง164 / เพิ่มอัตราฟื้นฟูMPเมื่อนั่ง127 / เพิ่มMPMAX250
    • วัตถุดิบ 1 คู่มือการทำผงปลานึ่งซีอิ้ว : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 ปลานึ่งซีอิ้ว : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 3 เครื่องอบแห้ง : จำนวนที่ใช้ = ไม่สูญหาย
  • LV11 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้
   • ไอเทมที่ได้ = เปปเปอร์สเต็กอัดเม็ด : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ประเภท:ผลผลิตการงานนักแปรรูปบรรจุภัณฑ์ความสามารถ / ฟื้นฟูHP529ต่อ5วินาที / ฟื้นฟูMP318ต่อ5วินาที / เพิ่มอัตราฟื้นฟูHPเมื่อนั่ง158 / เพิ่มอัตราฟื้นฟูMPเมื่อนั่ง120 / เพิ่มอัตราโจมตีต่ำสุดและสูงสุด18%
    • วัตถุดิบ 1 คู่มือการทำเปปเปอร์สเต็กอัดเม็ด : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 เปปเปอร์สเต็ก : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 3 แท่นอัด : จำนวนที่ใช้ = ไม่สูญหาย
   • ไอเทมที่ได้ = แคปซูลเบคอน : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ประเภท:ผลผลิตการงานนักแปรรูปบรรจุภัณฑ์ความสามารถ / ฟื้นฟูHP418ต่อ5วินาที / ฟื้นฟูMP251ต่อ5วินาที / เพิ่มอัตราฟื้นฟูHPเมื่อนั่ง119 / เพิ่มอัตราฟื้นฟูMPเมื่อนั่ง80 / เพิ่มอัตราโจมตีเวทต่ำสุดและสูงสุด18%
    • วัตถุดิบ 1 คู่มือการทำแคปซูลเบคอน : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 เบคอน : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 3 แคปซูลเปล่า : จำนวนที่ใช้ = 1
  • LV12 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้
   • ไอเทมที่ได้ = แคปซูลพายส้มวิตามินซีสู๊งสูง : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ประเภท:ผลผลิตการงานนักแปรรูปบรรจุภัณฑ์ความสามารถ / ฟื้นฟูHP753ต่อ5วินาที / ฟื้นฟูMP452ต่อ5วินาที / เพิ่มอัตราฟื้นฟูHPเมื่อนั่ง221 / เพิ่มอัตราฟื้นฟูMPเมื่อนั่ง181 / เพิ่มแม่นยำ40
    • วัตถุดิบ 1 คู่มือการทำแคปซูลพายส้มวิตามินซีสู๊งสูง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 พายส้มวิตามินซีสู๊งสูง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 3 แคปซูลเปล่า : จำนวนที่ใช้ = 1
  • LV13 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้
   • ไอเทมที่ได้ = โยเกิร์ตรสผลไม้รวมอัดกระป๋อง : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ประเภท:ผลผลิตการงานนักแปรรูปบรรจุภัณฑ์ความสามารถ / ฟื้นฟูHP573ต่อ5วินาที / ฟื้นฟูMP343ต่อ5วินาที / เพิ่มอัตราฟื้นฟูHPเมื่อนั่ง136 / เพิ่มอัตราฟื้นฟูMPเมื่อนั่ง95 / เพิ่มอัตราMPMAX11%
    • วัตถุดิบ 1 คู่มือการทำโยเกิร์ตรสผลไม้รวมอัดกระป๋อง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 โยเกิร์ตรสผลไม้รวม : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 3 กระป๋องเปล่า : จำนวนที่ใช้ = 1
   • ไอเทมที่ได้ = แคปซูลแมงกะพรุนเคลือบช๊อคโกแลต : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ประเภท:ผลผลิตการงานนักแปรรูปบรรจุภัณฑ์ความสามารถ / ฟื้นฟูHP865ต่อ5วินาที / ฟื้นฟูMP513ต่อ5วินาที / เพิ่มอัตราฟื้นฟูHPเมื่อนั่ง242 / เพิ่มอัตราฟื้นฟูMPเมื่อนั่ง200 / เพิ่มอัตราHPMAX11%
    • วัตถุดิบ 1 คู่มือการทำแคปซูลแมงกะพรุนเคลือบช๊อคโกแลต : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 แมงกะพรุนเคลือบช๊อคโกแลต : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 3 แคปซูลเปล่า : จำนวนที่ใช้ = 1
  • LV14 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้
   • ไอเทมที่ได้ = แพคสปาเกตตี้คาโบนารา : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ประเภท:ผลผลิตการงานนักแปรรูปบรรจุภัณฑ์ความสามารถ / ฟื้นฟูHP764ต่อ5วินาที / ฟื้นฟูMP458ต่อ5วินาที / เพิ่มอัตราฟื้นฟูHPเมื่อนั่ง217 / เพิ่มอัตราฟื้นฟูMPเมื่อนั่ง174 / เพิ่มอัตราโจมตีต่ำสุดและสูงสุด18% / เพิ่มอัตราโจมตีเวทต่ำสุดและสูงสุด18%
    • วัตถุดิบ 1 คู่มือการทำแพคสปาเกตตี้คาโบนารา : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 สปาเกตตี้คาโบนารา : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 3 กล่องเปล่า : จำนวนที่ใช้ = 1
  • LV15 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้
   • ไอเทมที่ได้ = แคปซูลเนื้อมังกรอสุราทรงเครื่อง : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ประเภท:ผลผลิตการงานนักแปรรูปบรรจุภัณฑ์ความสามารถ / ฟื้นฟูHP751ต่อ5วินาที / ฟื้นฟูMP451ต่อ5วินาที / เพิ่มอัตราฟื้นฟูHPเมื่อนั่ง359 / เพิ่มอัตราฟื้นฟูMPเมื่อนั่ง315 / เพิ่มอัตราHPMAX3% / เพิ่มอัตราMPMAX3% / เพิ่มอัตราโจมตีต่ำสุดและสูงสุด6% / เพิ่มอัตราโจมตีเวทต่ำสุดและสูงสุด6% / เพิ่มพลังป้องกัน0+1 / เพิ่มพลังป้องกันเวท0+1 / เพิ่มแม่นยำ13เพิ่มหลบหลีก13 / เพิ่มอัตราโป๊ะเชะ1.6% / เพิ่มความแรงโป๊ะชเะ9%
    • วัตถุดิบ 1 คู่มือการทำแคปซูลเนื้อมังกรอสุราทรงเครื่อง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 เนื้อมังกรอสุราทรงเครื่อง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 3 แคปซูลเปล่า : จำนวนที่ใช้ = 1
   • ไอเทมที่ได้ = สตูเนื้อบิ๊กเบิ้มอัดกระป๋อง : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ประเภท:ผลผลิตการงานนักแปรรูปบรรจุภัณฑ์ความสามารถ / ฟื้นฟูHP1094ต่อ5วินาที / ฟื้นฟูMP657ต่อ5วินาที / เพิ่มอัตราฟื้นฟูHPเมื่อนั่ง308 / เพิ่มอัตราฟื้นฟูMPเมื่อนั่ง263 / เพิ่มอัตราHPMAX10% / เพิ่มอัตราMPMAX10%
    • วัตถุดิบ 1 คู่มือการทำสตูเนื้อบิ๊กเบิ้มอัดกระป๋อง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 สตูเนื้อบิ๊กเบิ้ม : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 3 กระป๋องเปล่า : จำนวนที่ใช้ = 1
  • LV16 = {{{LV16}}}
 • จำนวนของที่ใช้ผสมเพื่อเลื่อนระดับ
  • ขั้น1 =
  • ขั้น2 =
  • ขั้น3 =
  • ขั้น4 =
  • ขั้น5 =
 1. s
 2. d
 • item อื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้วมีขายในร้าน