<html> tags cannot be used outside of normal pages.

ช่างตีเกราะ

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
Jump to navigationJump to search

{{แม่แบบ:การงานขั้น2 |ชื่ออาชีพ = ช่างตีเกราะ |รูปแบบสกิล = กดใช้ |ผลของสกิล = ความสามารถในการตีเกราะป้องกัน |สนับสนุน = - |อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต = recipe, Modifier Item |LV1 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้

   • ไอเทมที่ได้ = แผ่นโล่ เกรด E : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ชิ้นส่วน โครงโล่ ใช้เป็นวตถุดิบในการผลิตโล่ สำหรับเกราะหนัก
    • วัตถุดิบ 1 ทั่งตีเหล็กธรรมดา : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 ค้อนนายช่าง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 3 ดีบุก : จำนวนที่ใช้ = 2
    • วัตถุดิบ 3 ม้วนหนังละเอียดอ่อน : จำนวนที่ใช้ = 1
   • ไอเทมที่ได้ = โครงรองเท้า เกรด E : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ชิ้นส่วน โครงรองเท้าใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตรองเท้าโลหะ
    • วัตถุดิบ 1 ทั่งตีเหล็กธรรมดา : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 ค้อนนายช่าง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 3 ดีบุก : จำนวนที่ใช้ = 2
    • วัตถุดิบ 3 ม้วนหนังละเอียดอ่อน : จำนวนที่ใช้ = 1
   • ไอเทมที่ได้ = โล่ไกอา : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = โล่ที่มีพลังเวทมนตร์อันยิ่งใหญ่ช่วยลดความเสียหายจากการโจมตีทุกชนิด(เมื่อยกขึ้นมาจะฟื้นฟู MP10)
    • วัตถุดิบ 1 ใบประกอบชุดป้องกันระดับ 1 : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 แผ่นโล่เกรด E : จำนวนที่ใช้ = 10
    • วัตถุดิบ 3 เขาแพะ : จำนวนที่ใช้ = 50
    • วัตถุดิบ 4 เมล็ดต้นไม้โลก : จำนวนที่ใช้ = 5
   • ไอเทมที่ได้ = สนับขาเหล็กเขี้ยวยักษ์ : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = สนับขาทำจากเหล็กทาสีแดงเข็ม มีหนามแหลมออกมาจากตรงหัวเข่า(เพิ่มพลังโจมตี 100)
    • วัตถุดิบ 1 ใบประกอบชุดป้องกันระดับ 1 : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 โครงรองเท้า เกรด E : จำนวนที่ใช้ = 10
    • วัตถุดิบ 3 เขี้ยวน้ำนม : จำนวนที่ใช้ = 50
    • วัตถุดิบ 4 เขี้ยวปีศาจ : จำนวนที่ใช้ = 5

|LV2 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้

   • ไอเทมที่ได้ = โครงเกราะเบา เกรด E : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ชิ้นส่วน โครงเกราะเบา ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเกราะเบา
    • วัตถุดิบ 1 ทั่งตีเหล็กธรรมดา : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 ค้อนนายช่าง จำนวนที่ใช้ -> 1
    • วัตถุดิบ 3 ดีบุก : จำนวนที่ใช้ = 2
    • วัตถุดิบ 4 ม้วนแผ่นเกล็ดโปร่งแสง : จำนวนที่ใช้ = 1
   • ไอเทมที่ได้ = โครงเกราะหนัก เกรด E : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ชิ้นส่วนโครงเกราะ ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเกราะหนัก
    • วัตถุดิบ 1 ทั่งตีเหล็กธรรมดา : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 ค้อนนายช่าง จำนวนที่ใช้ -> 1
    • วัตถุดิบ 3 ดีบุก : จำนวนที่ใช้ = 2
    • วัตถุดิบ 4 ม้วนแผ่นเกล็ดโปร่งแสง : จำนวนที่ใช้ = 1
   • ไอเทมที่ได้ = เสื้อเกราะหนังจระเข้ : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = เสื้อที่ทำจากหนังจระเข้ใส่สบายตัวไม่หนาวไม่ร้อน (เพิ่มความแม่นยำ8)-(เพิ่มความต้านทานพิษ 7.5%)
    • วัตถุดิบ 1 ใบประกอบชุดป้องกันระดับ 1 : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 โครงเกราะเบา เกรด E จำนวนที่ใช้ -> 10
    • วัตถุดิบ 3 เศษเปลือกไข่ : จำนวนที่ใช้ = 50
    • วัตถุดิบ 4 หนังตะกวด : จำนวนที่ใช้ = 5

|LV3 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้

   • ไอเทมที่ได้ = โครงหมวก เกรด E : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ชิ้นส่วน โครงหมวก ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตหมวกโลหะ
    • วัตถุดิบ 1 ทั่งตีเหล็กธรรมดา : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 ค้อนนายช่าง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 ดีบุก : จำนวนที่ใช้ = 2
    • วัตถุดิบ 1 ม้วนหนังแวววาว : จำนวนที่ใช้ = 1

|LV4 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้

   • ไอเทมที่ได้ = แผ่นโล่ เกรด D : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ชิ้นส่วนโครงโล่ ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตโล่สำหรับเกราะหนัก
    • วัตถุดิบ 1 ทั่งตีเหล็กธรรมดา : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 ค้อนนายช่าง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 เหล็กกล้า : จำนวนที่ใช้ = 9
    • วัตถุดิบ 1 ม้วนหนังแข็งแกร่ง : จำนวนที่ใช้ = 2
   • ไอเทมที่ได้ = โครงรองเท้า เกรด D : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ชิ้นส่วนโครงรองเท้า ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตรองเท้าโลหะ
    • วัตถุดิบ 1 ทั่งตีเหล็กธรรมดา : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 ค้อนนายช่าง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 เหล็กกล้า : จำนวนที่ใช้ = 9
    • วัตถุดิบ 1 ม้วนหนังแข็งแกร่ง : จำนวนที่ใช้ = 2
   • ไอเทมที่ได้ = โล่ปีศาจ : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = โล่ที่มีใบหน้าของปีศาจ
    • วัตถุดิบ 1 ใบประกอบชุดป้องกันระดับ2 : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 แผ่นโล่ เกรด D : จำนวนที่ใช้ = 10
    • วัตถุดิบ 1 ซีโครง : จำนวนที่ใช้ = 60
    • วัตถุดิบ 1 หยวกกล้วยราตรี : จำนวนที่ใช้ = 5
   • ไอเทมที่ได้ = รองเท้ากระดูกสัตว์ : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = รองเท้าที่ทำจากกระดูกแข็งแกร่งดูน่ากลัว แต่พลังป้องกันสูง(โจมตีประเภทมนุษย์แรงขึ้น 10%)
    • วัตถุดิบ 1 ใบประกอบชุดป้องกันระดับ2 : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 โครงรองเท้า เกรด D : จำนวนที่ใช้ = 10
    • วัตถุดิบ 1 กระดูกสัตว์ : จำนวนที่ใช้ = 60
    • วัตถุดิบ 1 ดอกไม้แสงตะวัน : จำนวนที่ใช้ = 5

|LV5 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้

   • ไอเทมที่ได้ = โครงเกราะเบา เกรด D : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ชิ้นส่วนโครงเกราะเบา ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเกราะเบา
    • วัตถุดิบ 1 ทั่งตีเหล็กธรรมดา : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 ค้อนนายช่าง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 ทองแดงบริสุทธิ์ : จำนวนที่ใช้ = 9
    • วัตถุดิบ 1 ม้วนขนนกสวยงาม : จำนวนที่ใช้ = 2
   • ไอเทมที่ได้ = โครงเกราะหนัก เกรด D : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ชิ้นส่วนโครงเกราะหนัก ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเกราะหนัก
    • วัตถุดิบ 1 ทั่งตีเหล็กธรรมดา : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 ค้อนนายช่าง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 ทองแดงบริสุทธิ์ : จำนวนที่ใช้ = 9
    • วัตถุดิบ 1 ม้วนขนนกสวยงาม : จำนวนที่ใช้ = 2
   • ไอเทมที่ได้ = เกราะเสริมโครงเหล็ก : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = เสื้อเกราะที่เสริมโครงเหล็กแต่ใส่แล้วสบายตัว(เพิ่มแม่นยำ 10)(เพิ่มความต้านทานห้ามเดิน10%)
    • วัตถุดิบ 1 ใบประกอบชุดป้องกันระดับ 2 : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 โครงเกราะเบา เกรด D : จำนวนที่ใช้ = 10
    • วัตถุดิบ 1 หนามปลา : จำนวนที่ใช้ = 60
    • วัตถุดิบ 1 หีบเก่า : จำนวนที่ใช้ = 5
   • ไอเทมที่ได้ = เกราะดูลาฮาน : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = เกราะปีศาจอันน่าสะพรึงกลัว(สามารถดูด HP จากผู้ที่มาโจมตี 50)ระยะใกล้เท่านั้น
    • วัตถุดิบ 1 ใบประกอบชุดป้องกันระดับ 2 : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 โครงเกราะหนัก เกรด D : จำนวนที่ใช้ = 10
    • วัตถุดิบ 1 เล็บมังกร : จำนวนที่ใช้ = 60
    • วัตถุดิบ 1 เศษหน้ากากอสูร : จำนวนที่ใช้ = 5

|LV6 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้

   • ไอเทมที่ได้ = โครงหมวก เกรด D : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ชิ้นส่วนโครงหมวก ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตหมวกโลหะ
    • วัตถุดิบ 1 ทั่งตีเหล็กธรรมดา : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 ค้อนนายช่าง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 เหล็กกล้า : จำนวนที่ใช้ = 5
    • วัตถุดิบ 1 ทองแดงบริสุทธิ์ : จำนวนที่ใช้ = 4
    • วัตถุดิบ 1 ม้วนหนังขนนก : จำนวนที่ใช้ = 2

|LV7 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้

   • ไอเทมที่ได้ = แผ่นโล เกรด C : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ชึ้นส่วนโครงโล่ ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตโล่ สำหรับเกราะหนัก
    • วัตถุดิบ 1 ทั่งทอง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 ค้อนนายช่าง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 โลหะโปร่งแสง : จำนวนที่ใช้ = 3
    • วัตถุดิบ 1 ม้วนขนสัตว์พร้อมใช้ : จำนวนที่ใช้ = 2
   • ไอเทมที่ได้ = โครงรองเท้า เกรด C : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ชึ้นส่วนโครงรองเท้า ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตรองเท้าโลหะ
    • วัตถุดิบ 1 ทั่งทอง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 ค้อนนายช่าง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 โลหะโปร่งแสง : จำนวนที่ใช้ = 3
    • วัตถุดิบ 1 ม้วนขนสัตว์พร้อมใช้ : จำนวนที่ใช้ = 2
   • ไอเทมที่ได้ = โล่ผนึกกำลัง : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = โล่ผนึกกำลัง ความสามารถ(เพิ่มต่อเนื่อง 50 หน่วยเมื่อยกโล่ และมีผล 5 วินาที)
    • วัตถุดิบ 1 ใบประกอบชุดป้องกันระดับ 3 : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 แผ่นโล่ เกรด C : จำนวนที่ใช้ = 10
    • วัตถุดิบ 1 ผ้าเตี่ยวแดง : จำนวนที่ใช้ = 60
    • วัตถุดิบ 1 วงแหวนศิลา : จำนวนที่ใช้ = 5
   • ไอเทมที่ได้ = รองเท้าภูติสวรรค์ : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = รองเท้าที่ทำจากเงินบริสุทธิ์ ส่องประกายระยิบระยับเมื่อกระทบแสงอาทิตย์(เพิ่ม HP MAX 500)
    • วัตถุดิบ 1 ใบประกอบชุดป้องกันระดับ 3 : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 โครงรองเท้า เกรด C : จำนวนที่ใช้ = 10
    • วัตถุดิบ 1 กระจุกขนสีขาว : จำนวนที่ใช้ = 60
    • วัตถุดิบ 1 จอกเงิน : จำนวนที่ใช้ = 5

|LV8 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้

   • ไอเทมที่ได้ = โครงเกราะเบา เกรด C : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ชิ้นส่วนโครงเกราะเบา ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเกราะเบา
    • วัตถุดิบ 1 ทั่งเงิน : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 ค้อนนายช่าง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 โลหะโปร่งแสง : จำนวนที่ใช้ = 3
    • วัตถุดิบ 1 ม้วนผ้าไหม : จำนวนที่ใช้ = 2
   • ไอเทมที่ได้ = โครงเกราะหนัก เกรด C : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ชิ้นส่วนโครงเกราะ ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเกราะหนัก
    • วัตถุดิบ 1 ทั่งเงิน : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 ค้อนนายช่าง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 โลหะโปร่งแสง : จำนวนที่ใช้ = 3
    • วัตถุดิบ 1 ม้วนผ้าไหม : จำนวนที่ใช้ = 2
   • ไอเทมที่ได้ = เกราะปีศาจน้ำแข็ง : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = เกราะที่ถูกแช่แข็งมานานและมีปีศาจน้ำแข็งสิงสถิตอยู่(มีโอกาส 10 % ที่จะปัดป้องกันเวทมนตร์ได้)
    • วัตถุดิบ 1 ใบประกอบชุดป้องกันระดับ 3 : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 โครงเกราะหนัก เกรด C : จำนวนที่ใช้ = 10
    • วัตถุดิบ 1 ไพลิน 8 กะรัต : จำนวนที่ใช้ = 80
    • วัตถุดิบ 1 ใบไผ่สีเงิน : จำนวนที่ใช้ = 5

|LV9 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้

   • ไอเทมที่ได้ = โครงหมวก เกรด C : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ชิ้นส่วน โครงหมวก ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตหมวกโลหะ
    • วัตถุดิบ 1 ทั่งทอง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 ค้อนนายช่าง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 โลหะโปร่งแสง : จำนวนที่ใช้ = 3
    • วัตถุดิบ 1 ม้วนผ้าประณีต : จำนวนที่ใช้ = 2

|LV10 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้

   • ไอเทมที่ได้ = แผ่นโล่ เกรด B : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ชิ้นส่วนโครงโล่ ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตโล่สำหรับเกราะหนัก
    • วัตถุดิบ 1 ทั่งทอง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 ค้อนนายช่าง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 หินหยินหยาง : จำนวนที่ใช้ = 6
    • วัตถุดิบ 1 ม้วนหนังพิถี่พิถัน : จำนวนที่ใช้ = 4
   • ไอเทมที่ได้ = โครงรองเท้า เกรด B : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ชิ้นส่วนโครงรองเท้า ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตรองเท้าโลหะ
    • วัตถุดิบ 1 ทั่งทอง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 ค้อนนายช่าง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 หินหยินหยาง : จำนวนที่ใช้ = 6
    • วัตถุดิบ 1 ม้วนหนังพิถี่พิถัน : จำนวนที่ใช้ = 4
   • ไอเทมที่ได้ = โล่สองภพ : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = โล่ที่ตีขึ้นจากหินที่มีความสมดุลของหยินและหยาง(เพิ่มแม่นยำ 50 เป็นระยะเวลา 10 วินาที เมื่อยกโล่ป้องกันการโจมตีทางกายภาพ)(เพิ่มความเร็วในการร่าย50% เป็นระยะเวลา10วินาที เมื่อยกโล่ป้องกันการโจมตีทางเวท)
    • วัตถุดิบ 1 ใบประกอบชุดป้องกันระดับ 4 : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 แผ่นโล่ เกรด B : จำนวนที่ใช้ = 10
    • วัตถุดิบ 1 ดวงตาแห่งไซคลอป : จำนวนที่ใช้ = 80
    • วัตถุดิบ 1 ตะเกียงสลับกาล : จำนวนที่ใช้ = 5
   • ไอเทมที่ได้ = รองเท้าหินผา : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = รองเท้าที่ทำจากหินผา หนักแต่ว่าแข็งแกร่ง ความสามารถ(เพิ่มความต้านทานห้ามเดิน100%)
    • วัตถุดิบ 1 ใบประกอบชุดป้องกันระดับ 4 : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 โครงรองเท้า เกรด B : จำนวนที่ใช้ = 10
    • วัตถุดิบ 1 หางหนู : จำนวนที่ใช้ = 80
    • วัตถุดิบ 1 ก้ามแท้ : จำนวนที่ใช้ = 5

|LV11 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้

   • ไอเทมที่ได้ = โครงเกราะเบา เกรด B : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ชิ้นส่วนโครงเกราะเบา ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเกราะเบา
    • วัตถุดิบ 1 ทั่งเงิน : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 ค้อนนายช่าง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ อาดามันไทน์บริสุทธิ์ : จำนวนที่ใช้ = 6
    • วัตถุดิบ 1 ม้วนหนังพิถี่พิถัน : จำนวนที่ใช้ = 4
   • ไอเทมที่ได้ = โครงเกราะหนัก เกรด B : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ชิ้นส่วนโครงเกราะ ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเกราะหนัก
    • วัตถุดิบ 1 ทั่งเงิน : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 ค้อนนายช่าง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ อาดามันไทน์บริสุทธิ์ : จำนวนที่ใช้ = 6
    • วัตถุดิบ 1 ม้วนหนังพิถี่พิถัน : จำนวนที่ใช้ = 4

|LV12 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้

   • ไอเทมที่ได้ = โครงหมวก เกรด B : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ชิ้นส่วน โครงหมวก ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตหมวกโลหะ
    • วัตถุดิบ 1 ทั่งเงิน : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 ค้อนนายช่าง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 หินหยินหยาง : จำนวนที่ใช้ = 3
    • วัตถุดิบ 1 อาดามันไทน์บริสุทธิ์ : จำนวนที่ใช้ = 3
    • วัตถุดิบ 1 ม้วนหนังพิถี่พิถัน : จำนวนที่ใช้ = 4

|LV13 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้

   • ไอเทมที่ได้ = แผ่นโล่ เกรด A : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ชิ้นส่วนโครงโล่ ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตโล่สำหรับเกราะหนัก
    • วัตถุดิบ 1 ทั่งทอง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 ค้อนนายช่าง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 มิธริวบริสุทธิ์ : จำนวนที่ใช้ = 5
    • วัตถุดิบ 1 ม้วนหนังสัตว์ทรงคุณค่า : จำนวนที่ใช้ = 1
   • ไอเทมที่ได้ = โครงรองเท้า เกรด A : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ชิ้นส่วนโครงรองเท้า ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตรองเท้าโลหะ
    • วัตถุดิบ 1 ทั่งทอง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 ค้อนนายช่าง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 มิธริวบริสุทธิ์ : จำนวนที่ใช้ = 5
    • วัตถุดิบ 1 ม้วนหนังสัตว์ทรงคุณค่า : จำนวนที่ใช้ = 1

|LV14 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้

   • ไอเทมที่ได้ = โครงเกราะเบา เกรด A : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ชิ้นส่วนโครงเกราะเบา ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเกราะเบา
    • วัตถุดิบ 1 ทั่งเงิน : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 ค้อนนายช่าง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ ฮาริเดียมบริสุทธิ์ : จำนวนที่ใช้ = 5
    • วัตถุดิบ 1 ม้วนหนังสัตว์ทรงคุณค่า : จำนวนที่ใช้ = 1
   • ไอเทมที่ได้ = โครงเกราะหนัก เกรด A : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ชิ้นส่วนโครงเกราะ ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเกราะหนัก
    • วัตถุดิบ 1 ทั่งเงิน : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 ค้อนนายช่าง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ ฮาริเดียมบริสุทธิ์ : จำนวนที่ใช้ = 5
    • วัตถุดิบ 1 ม้วนหนังสัตว์ทรงคุณค่า : จำนวนที่ใช้ = 1

|LV15 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้

   • ไอเทมที่ได้ = โครงหมวก เกรด A : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ชิ้นส่วน โครงหมวก ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตหมวกโลหะ
    • วัตถุดิบ 1 ทั่งทอง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 ค้อนนายช่าง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 ฮาริเดียวบริสุทธิ์ : จำนวนที่ใช้ = 3
    • วัตถุดิบ 1 มิธริวบริสุทธิ์ : จำนวนที่ใช้ = 2
    • วัตถุดิบ 1 ม้วนหนังสัตว์ทรงคุณค่า : จำนวนที่ใช้ = 1

|LV16 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้

   • ไอเทมที่ได้ = แผ่นโล่ เกรด S : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ชิ้นส่วนโครงโล่ ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตโล่สำหรับเกราะหนัก
    • วัตถุดิบ 1 ทั่งมิธริว : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 ค้อนนายช่าง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 หินดึกดำบรรณ์ : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 ม้วนหนังโลกจารึก : จำนวนที่ใช้ = 1
   • ไอเทมที่ได้ = โครงรองเท้า เกรด S : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ชิ้นส่วนโครงรองเท้า ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตรองเท้าโลหะ
    • วัตถุดิบ 1 ทั่งมิธริว : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 ค้อนนายช่าง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 หินดึกดำบรรณ์ : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 ม้วนหนังโลกจารึก : จำนวนที่ใช้ = 1
   • ไอเทมที่ได้ = โครงเกราะเบา เกรด S : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ชิ้นส่วนโครงเกราะเบา ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเกราะเบา
    • วัตถุดิบ 1 ทั่งมิธริว : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 ค้อนนายช่าง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 โลหะไร้สนิม : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 ม้วนหนังโลกจารึก : จำนวนที่ใช้ = 1
   • ไอเทมที่ได้ = โครงเกราะหนัก เกรด S : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ชิ้นส่วนโครงเกราะ ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเกราะหนัก
    • วัตถุดิบ 1 ทั่งมิธริว : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 ค้อนนายช่าง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 โลหะไร้สนิม : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 ม้วนหนังโลกจารึก : จำนวนที่ใช้ = 1
   • ไอเทมที่ได้ = โครงหมวก เกรด S : โอกาสได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ชิ้นส่วน โครงหมวก ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตหมวกโลหะ
    • วัตถุดิบ 1 ทั่งมิธริว : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 ค้อนนายช่าง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 โลหะไร้สนิม : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 1 ม้วนหนังโลกจารึก : จำนวนที่ใช้ = 1