<html> tags cannot be used outside of normal pages.

คำสั่งต่างๆที่ควรรู้

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
Jump to navigationJump to search
คู่มือการเล่นเบื้องต้น

คำสั่งลัดของเกมนี้ที่เกี่ยวกับ / ที่ควรรู้

/rent = เช็คเวลาของเช่าที่เราใช้อยู่

/set_alias (ฉายา) = ตั้งฉายา

/time = บอกวัน/เดือน/ปี/และเวลาปัจจุบัน

/where = แสดงตำแหน่งปัจจุบันมีค่ากว่า

/sit = นั่งหรือยืน

/set_whisper = เป็นคำสั่งปิดซิบ

/w (ชื่อ) (ข้อความ) = กระซิบไปหาเพื่อน

/gmonline = แสดงรายชื่อจีเอ็มที่กำลังปฎิบัติงานในขณะนั้น

/forum = คำสั่งเข้าเว็บบอร์ดเกมส์อสุรา

/ping = คำสั่งตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของผู้เล่นกับเซิร์ฟเวอร์เกมส์

/support = คำสั่งเข้าเว็บไซต์สำหรับแจ้งปัญหาเกมส์อสุรา

/refill = คำสั่งเข้าหน้าเว็บเติมเงินของเกมส์อสุรา

/map = ดูรูปแผนที่ทั้งหมดของเกมอสุรา

คำสั่งลัดเกี่ยวกับ party

/party create (ชื่อ) = สร้างปาร์ตี้

/party invite (ชื่อ) = เชิญเพื่อนมาร่วมปาร์ตี้

/party leave = ออกจากปาร์ตี้

/party kick (ชื่อ) = เชิญสมาชิกออกจากปาร์ตี้

คำสั่งเกี่ยวกับ guild จะเป็นของหัวหน้าสมาคม

/guild create (ชื่อ) = สร้างสมาคม

/guild invite (ชื่อ) = เชิญเพื่อนมาร่วมสมาคม

/guild leave = ออกจากสมาคม

/guild kick (ชื่อ) = เชิญสมาชิกออกจากสมาคม)

/guild message (ข้อความ) = ข่าวสารในกิล