<html> tags cannot be used outside of normal pages.

คนลอกหนัง

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
Jump to navigationJump to search
  • ชื่ออาชีพ = คนลอกหนัง
  • รูปแบบสกิล = กดใช้
  • ผลของสกิล = ความสามารถในการตีอาวุธ
  • ระดับ 1 =ได้เศษหนังอ่อนจากการกำจัดมอนสเตอร์ประเภทกึ่งมนุษย์ และได้เศษเกล็ดจากการกำจัดมอนสเตอร์ประเภทปลาหรือหิน
  • ระดับ 2 = ได้เศษหนังหยาบจากการกำจัดมอนสเตอร์ประเภทสัตว์ และได้เศษขนนกจากการกำจัดมอนสเตอร์ประเภทนก
  • ระดับ 3 = ได้เศษขนสัตว์จากการกำจัดมอนสเตอร์ประเภทสัตว์มีขนปกคลุม และได้เศษใยไหมจากการกำจัดมอนสเตอร์ประเภทพืชหรือแมลง
  • ระดับ 4 = ได้หนังสัตว์ชั้นดีจากการกำจัดมอนสเตอร์ประเภทมังกร
  • ระดับ 5 = ได้หนังสัตว์หายากจากการกำจัดมอนสเตอร์ประเภทปิศาจ