<html> tags cannot be used outside of normal pages.

กล่องของหมวกแห่งกลุ่มดาวราศีกรกฏ

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
Jump to navigationJump to search
ประเภท : ไอเทมทั่วไป(general)/ไอเทมใช้งาน(usable)/กล่อง(box) กล่องของหมวกแห่งกลุ่มดาวราศีกรกฏ
กล่องของหมวกแห่งกลุ่มดาวราศีกรกฏ.gif ราคา : 0 บิลล่า ราคา : 0 โซล ขาย : 0
น้ำหนัก : 50 ระดับที่ต้องการ : - พลังโจมตี : -
พลังป้องกัน : - พลังป้องกันเวทย์ :- อัตราหลบหลีก : -
อาชีพที่ใส่ได้ : ทุกอาชีพ(all jobs) atk speed:- atk range : -
HIT: - Critical:-
รายละเอียด กล่องที่สั่งทำพิเศษ ภายในจะมีหมวกพิฆาตซึ่งเป็นของกลุ่มดาวราศีกรกฏ
หาได้จาก