ProjectONE:เควส/ฉายา/เด็กเจ๊

จาก เว็บไซด์ทางการของเกมอินดี้วิกิ

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา
เด็กเจ๊
เงื่อนไข-
รางวัลได้ฉายาเด็กเจ๊
รับได้ที่อาเจ๊
สถานที่{{{lc}}}
ขั้นตอน
  1. ไปคุยกับอาเจ๊ แล้วทำการรับเควส
  2. แล้วเธอจะให้เราไปฆ่า เท้าจตุรกร จำนวน 1 ตัว
  3. หลังจากนั้น อาเจ๊จะให้เราไปฆ่า ไอซ์ซี่ นางพยาน้ำแข็ง จำนวน 1 ตัว
  4. หลังจากนั้นอาเจ๊ก็จะให้ ฉายาเด็กเจ๊
ดู
เครื่องมือส่วนตัว
  • ล็อกอิน
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม