ProjectONE:อาชีพ/แอสแซสซิน/ทักษะ/ชำนาญมีดคู่

จาก เว็บไซด์ทางการของเกมอินดี้วิกิ

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา
ภาพ:แอสแซสซินความชำนาญการใช้มีดคู่.png ความชำนาญการใช้มีดคู่
รูปแบบทักษะ ติดตัว
ทักษะที่จำเป็น
อาวุธที่จำเป็น ไม่มี
ระดับสูงสุด 1
ความสามารถ ระดับ 1 : มีพลังโจมตี 30% แม่นยำ 30% และอัตราโป๊ะเชะ 50% ของมือรอง

ระดับ 2 : มีพลังโจมตี 35% แม่นยำ 35% และอัตราโป๊ะเชะ 55% ของมือรอง

ระดับ 3 : มีพลังโจมตี 40% แม่นยำ 40% และอัตราโป๊ะเชะ 60% ของมือรอง

ระดับ 4 : มีพลังโจมตี 45% แม่นยำ 45% และอัตราโป๊ะเชะ 65% ของมือรอง

ระดับ 5 : มีพลังโจมตี 50% แม่นยำ 50% และอัตราโป๊ะเชะ 70% ของมือรอง

ระดับ 6 : มีพลังโจมตี 55% แม่นยำ 55% และอัตราโป๊ะเชะ 75% ของมือรอง

ระดับ 7 : มีพลังโจมตี 60% แม่นยำ 60% และอัตราโป๊ะเชะ 80% ของมือรอง

ระดับ 8 : มีพลังโจมตี 65% แม่นยำ 65% และอัตราโป๊ะเชะ 85% ของมือรอง

ระดับ 9 : มีพลังโจมตี 70% แม่นยำ 70% และอัตราโป๊ะเชะ 90% ของมือรอง

ระดับ 10 : มีพลังโจมตี 75% แม่นยำ 75% และอัตราโป๊ะเชะ 95% ของมือรอง

ดู
เครื่องมือส่วนตัว
  • ล็อกอิน
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม