ProjectONE:อาชีพ/แคสเตอร์/ทักษะ/ฟื้นฟู

จาก เว็บไซด์ทางการของเกมอินดี้วิกิ

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา
ทักษะ

ทักษะทั่วไป

ทักษะสายเวทย์ธรรมชาติ

ทักษะสายเวทย์แห่งแสง

ฟื้นฟู
รูปแบบทักษะ ฟื้นฟู 1 เป้าหมาย
ทักษะที่จำเป็น ศรัทธา ระดับ 2
อาวุธที่จำเป็น ไม่มี
ระดับสูงสุด 10
ความสามารถ เพิ่มพลังชีวิตให้เป้าหมาย (ด้วยเวทย์ศักดิ์สิทธิ์) ถ้าเป้าหมายเป็น ผี หรือผีดิบ จะเปลี่ยนเป็นการโจมตีด้วยเวทย์ศักดิ์สิทธิ์แทน มีระยะเวลาหลังร่าย 1 วินาที

ระดับ 1 : เพิ่มพลังชีวิต 100 หน่วยและ 5% ของพลังโจมตีเวทย์ , มีพลังโจมตีเวทย์ 100% ใช้พลังเวทย์ 6 หน่วย

ระดับ 2 : เพิ่มพลังชีวิต 140 หน่วยและ 10% ของพลังโจมตีเวทย์ , มีพลังโจมตีเวทย์ 120% ใช้พลังเวทย์ 12 หน่วย

ระดับ 3 : เพิ่มพลังชีวิต 180 หน่วยและ 15% ของพลังโจมตีเวทย์ , มีพลังโจมตีเวทย์ 140% ใช้พลังเวทย์ 18 หน่วย

ระดับ 4 : เพิ่มพลังชีวิต 220 หน่วยและ 20% ของพลังโจมตีเวทย์ , มีพลังโจมตีเวทย์ 160% ใช้พลังเวทย์ 24 หน่วย

ระดับ 5 : เพิ่มพลังชีวิต 260 หน่วยและ 25% ของพลังโจมตีเวทย์ , มีพลังโจมตีเวทย์ 180% ใช้พลังเวทย์ 30 หน่วย

ระดับ 6 : เพิ่มพลังชีวิต 300 หน่วยและ 30% ของพลังโจมตีเวทย์ , มีพลังโจมตีเวทย์ 200% ใช้พลังเวทย์ 36 หน่วย

ระดับ 7 : เพิ่มพลังชีวิต 340 หน่วยและ 35% ของพลังโจมตีเวทย์ , มีพลังโจมตีเวทย์ 220% ใช้พลังเวทย์ 42 หน่วย

ระดับ 8 : เพิ่มพลังชีวิต 380 หน่วยและ 40% ของพลังโจมตีเวทย์ , มีพลังโจมตีเวทย์ 240% ใช้พลังเวทย์ 48 หน่วย

ระดับ 9 : เพิ่มพลังชีวิต 460 หน่วยและ 45% ของพลังโจมตีเวทย์ , มีพลังโจมตีเวทย์ 260% ใช้พลังเวทย์ 54 หน่วย

ระดับ 10 : เพิ่มพลังชีวิต 500 หน่วยและ 50% ของพลังโจมตีเวทย์ , มีพลังโจมตีเวทย์ 280% ใช้พลังเวทย์ 60 หน่วย

ดู
เครื่องมือส่วนตัว
  • ล็อกอิน
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม