ProjectONE:อาชีพ/แคสเตอร์/ทักษะ/ปรัชญาแห่งเฮอร์ราเคิล

จาก เว็บไซด์ทางการของเกมอินดี้วิกิ

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา
ทักษะ

ทักษะทั่วไป

ทักษะสายเวทย์ธรรมชาติ

ทักษะสายเวทย์แห่งแสง

ปรัชญาแห่งเฮอร์ราเคิล
รูปแบบทักษะ ติดตัว
ทักษะที่จำเป็น พฤกษาพันธนาการ ระดับ 3 , พสุธาทลาย ระดับ 5
อาวุธที่จำเป็น ไม่มี
ระดับสูงสุด 5
ความสามารถ เพิ่มจำนวนครั้งโจมตีต่ำสุดที่สุ่มได้ของทักษะพสุธาทลาย

ระดับ 1 : เพิ่ม 1 ครั้ง

ระดับ 2 : เพิ่ม 2 ครั้ง

ระดับ 3 : เพิ่ม 3 ครั้ง

ระดับ 4 : เพิ่ม 4 ครั้ง

ระดับ 5 : เพิ่ม 5 ครั้ง

ดู
เครื่องมือส่วนตัว
  • ล็อกอิน
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม