ProjectONE:อาชีพ/แคสเตอร์/ทักษะ/ปรัชญาแห่งฟรอส

จาก เว็บไซด์ทางการของเกมอินดี้วิกิ

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา
ทักษะ

ทักษะทั่วไป

ทักษะสายเวทย์ธรรมชาติ

ทักษะสายเวทย์แห่งแสง

ปรัชญาแห่งฟรอส
รูปแบบทักษะ ติดตัว
ทักษะที่จำเป็น พลังน้ำแข็ง ระดับ 3 , พลังเยือกแข็ง ระดับ 5
อาวุธที่จำเป็น ไม่มี
ระดับสูงสุด 5
ความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพของทักษะพลังน้ำแข็งและพลังเยือกแข็ง

ระดับ 1 : ลดการใช้พลังเวทย์ 10% เพิ่มความรุนแรงในการโจมตี 10% ติดสถาณะแช่แข็งนานขึ้น 1.5 วินาที

ระดับ 1 : ลดการใช้พลังเวทย์ 20% เพิ่มความรุนแรงในการโจมตี 20% ติดสถาณะแช่แข็งนานขึ้น 2 วินาที

ระดับ 3 : ลดการใช้พลังเวทย์ 30% เพิ่มความรุนแรงในการโจมตี 30% ติดสถาณะแช่แข็งนานขึ้น 2.5 วินาที

ระดับ 4 : ลดการใช้พลังเวทย์ 40% เพิ่มความรุนแรงในการโจมตี 40% ติดสถาณะแช่แข็งนานขึ้น 3 วินาที

ระดับ 5 : ลดการใช้พลังเวทย์ 50% เพิ่มความรุนแรงในการโจมตี 50% ติดสถาณะแช่แข็งนานขึ้น 3.5 วินาที

ดู
เครื่องมือส่วนตัว
  • ล็อกอิน
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม