ProjectONE:อาชีพ/เรนเจอร์/ทักษะ/หมอกควัน

จาก เว็บไซด์ทางการของเกมอินดี้วิกิ

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา
ทักษะ

ทักษะทั่วไป

ทักษะสายมีดสั้น

ทักษะสายธนู

ภาพ:ProjectONE-ทักษะ-หมอกควัน.png หมอกควัน
รูปแบบทักษะ สาปรอบตัวผู้ใช้
ทักษะที่จำเป็น ไม่มี
อาวุธที่จำเป็น ไม่มี
ระดับสูงสุด 5
ความสามารถ ปล่อยหมอกควันรอบตัวผู้ใช้\n(ใช้ความต้านทานแม่น/หลบป้องกัน)

ต้องการ : ใช้ MP 25

ระยะหลังใช้ : 3 วินาที

ระยะใช้งาน : 30 วินาที

ระดับ 1 : ลดความแม่นยำ 10 และลดหลบหลีก 8

ระดับ 2 : ลดความแม่นยำ 20 และลดหลบหลีก 16

ระดับ 3 : ลดความแม่นยำ 30 และลดหลบหลีก 24

ระดับ 4 : ลดความแม่นยำ 40 และลดหลบหลีก 32

ระดับ 5 : ลดความแม่นยำ 50 และลดหลบหลีก 40

ดู
เครื่องมือส่วนตัว
  • ล็อกอิน
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม