ProjectONE:อาชีพ/เบอร์เซอร์เกอร์/ทักษะ/ทำลายความแกร่ง

จาก เว็บไซด์ทางการของเกมอินดี้วิกิ

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา
ภาพ:Berserkerทำลายความแกร่ง.png ทำลายความแกร่ง
รูปแบบทักษะ สาป 1 เป้าหมาย
ทักษะที่จำเป็น โจมตีแผลเก่า ระดับ 1
อาวุธที่จำเป็น ไม่มี
ระดับสูงสุด 5
ความสามารถ ลดพลังป้องกันทางกายภาพ และเวทมนต์เป็นเวลา 15 วินาที(ใช้ความต้านทานลดป้องกันมาป้องกัน) ใช้ MP 30

ระดับ 1 ลดการป้องกันทางกายภาพ และเวทมนต์ 20+2

ระดับ 2 ลดการป้องกันทางกายภาพ และเวทมนต์ 40+4

ระดับ 3 ลดการป้องกันทางกายภาพ และเวทมนต์ 60+6

ระดับ 4 ลดการป้องกันทางกายภาพ และเวทมนต์ 80+8

ระดับ 5 ลดการป้องกันทางกายภาพ และเวทมนต์ 100+10

ดู
เครื่องมือส่วนตัว
  • ล็อกอิน
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม