ProjectONE:อาชีพ/เบลดมาสเตอร์/ทักษะ/ใช้ดาบป้องกัน

จาก เว็บไซด์ทางการของเกมอินดี้วิกิ

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา
ทักษะ

ทักษะทั่วไป

ทักษะสายดาบคู่

ทักษะสายดาบใหญ่

ทักษะสายคอมโบ

รูปไอคอนของทักษะ ใช้ดาบป้องกัน
รูปแบบทักษะ Passive
ทักษะที่จำเป็น ไม่มี
อาวุธที่จำเป็น ไม่มี
ระดับสูงสุด 5
ความสามารถ อัตราการยกดาบป้องกัน

ระดับ 1 อัตราการยกดาบป้องกัน 2%

ระดับ 2 อัตราการยกดาบป้องกัน 4%

ระดับ 3 อัตราการยกดาบป้องกัน 6%

ระดับ 4 อัตราการยกดาบป้องกัน 8%

ระดับ 5 อัตราการยกดาบป้องกัน 10%

ดู
เครื่องมือส่วนตัว
  • ล็อกอิน
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม