ProjectONE:อาชีพ/วิซาร์ด/ทักษะ/สัมผัสแห่งเวนทัส

จาก เว็บไซด์ทางการของเกมอินดี้วิกิ

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา
ภาพ:วิซาร์ดสัมผัสแห่งเวนทัส.png สัมผัสแห่งเวนทัส
รูปแบบทักษะ เปลี่ยนธาตุเป้าหมาย
ทักษะที่จำเป็น
อาวุธที่จำเป็น ไม้เท้า
ระดับสูงสุด 5
ความสามารถ ต้องการ : ใช้ MP 60 ระยะร่าย : 0.2-1 วินาที

ความสามารถ : โจมตีด้วยเวทย์ธาตุลมและเปลี่ยนเป้าหมายให้แพ้ธาตุลม และดิน(ทักษะสัมผัสธาตุไม่สามารถซ้อนกันได้หลายธาตุ)

ระดับ 1 : พลังโจมตีเวทย์ 100%ระยะเวลา 5 วินาที

ระดับ 2 : พลังโจมตีเวทย์ 150%ระยะเวลา 10 วินาที

ระดับ 3 : พลังโจมตีเวทย์ 200%ระยะเวลา 15 วินาที

ระดับ 4 : พลังโจมตีเวทย์ 250%ระยะเวลา 20 วินาที

ระดับ 5 : พลังโจมตีเวทย์ 300%ระยะเวลา 25 วินาที

ดู
เครื่องมือส่วนตัว
  • ล็อกอิน
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม