ProjectONE:อาชีพ/วอร์ลอค/ทักษะ/เขี้ยวรัตติกาล

จาก เว็บไซด์ทางการของเกมอินดี้วิกิ

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา
ทักษะ

ทักษะสายอัญเชิญ

ทักษะสายเวทย์มนต์มืด

ทักษะสายคำสาป

ภาพ:ProjectONE-ทักษะ-เขี้ยวรัตติกาล.png เขี้ยวรัตติกาล
รูปแบบทักษะ โจมตี 1 เป้าหมาย
ทักษะที่จำเป็น ไม่มี
อาวุธที่จำเป็น ไม่มี
ระดับสูงสุด 5
ความสามารถ ต้องการ : MP 10 หน่วย ระยะ : 16 ช่อง ระยะร่าย : 0.5-3 วินาที ความสามารถ

ระดับ 1 : พลังโจมตีเวทย์ 100%

ระดับ 2 : พลังโจมตีเวทย์ 150%

ระดับ 3 : พลังโจมตีเวทย์ 200%

ระดับ 4 : พลังโจมตีเวทย์ 250%

ระดับ 5 : พลังโจมตีเวทย์ 300%

ดู
เครื่องมือส่วนตัว
  • ล็อกอิน
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม