ProjectONE:อาชีพ/วอร์ลอค/ทักษะ/สาปเป็นใบ้

จาก เว็บไซด์ทางการของเกมอินดี้วิกิ

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา
ทักษะ

ทักษะสายอัญเชิญ

ทักษะสายเวทย์มนต์มืด

ทักษะสายคำสาป

ภาพ:ProjectONE-ทักษะ-สาปเป็นใบ้.png สาปเป็นใบ้
รูปแบบทักษะ สาป 1 เป้าหมาย
ทักษะที่จำเป็น ปรัชญาฟรอซ ระดับ 1, เรียนรู้เรื่องคำสาป ระดับ 1
อาวุธที่จำเป็น ไม่มี
ระดับสูงสุด 3
ความสามารถ ทำให้เป้าหมายใช้ทักษะไม่ได้ (ใช้ความต้านทานจิตใจป้องกัน)

ต้องการ : ใช้ MP 30

ระยะ : 20 ช่อง

ระยะร่าย : 0.1-1 วินาที

ระยะหลังใช้ : 15 วินาที

ระดับ 1 : ระยะเวลา 5 วินาที

ระดับ 2 : ระยะเวลา 10 วินาที

ระดับ 3 : ระยะเวลา 15 วินาที

ดู
เครื่องมือส่วนตัว
  • ล็อกอิน
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม