ProjectONE:อาชีพ/วอร์ลอค/ทักษะ/ผลาญวิญญาณ

จาก เว็บไซด์ทางการของเกมอินดี้วิกิ

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา
ทักษะ

ทักษะสายอัญเชิญ

ทักษะสายเวทย์มนต์มืด

ทักษะสายคำสาป

ภาพ:ProjectONE-ทักษะ-ผลาญวิญญาณ.png ผลาญวิญญาณ
รูปแบบทักษะ โจมตีเป้าหมาย
ทักษะที่จำเป็น กลืนกินโลหิต ระดับ 3,กลืนกินวิญญาณ ระดับ 3
อาวุธที่จำเป็น ไม่มี
ระดับสูงสุด 5
ความสามารถ นำ MP ที่โดนเผาไปโจมตี เป้าหมาย โดยที่มอัตราส่วน 1 MP:2.5 HP (ใช้ความต้านทานจิตใจป้องกัน)

ต้องการ : ใช้ MP 75

ระยะ : 16 ช่อง

ระยะร่าย : 1-1.5 วินาที

ระยะหลังใช้ : 1 นาที

ระดับ 1 : โจมตี MP 10% ของ MP ที่เหลือ

ระดับ 2 : โจมตี MP 20% ของ MP ที่เหลือ

ระดับ 3 : โจมตี MP 30% ของ MP ที่เหลือ

ระดับ 4 : โจมตี MP 40% ของ MP ที่เหลือ

ระดับ 5 : โจมตี MP 50% ของ MP ที่เหลือ

ดู
เครื่องมือส่วนตัว
  • ล็อกอิน
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม