ProjectONE:อาชีพ/พาลาดิน/ทักษะ/แทงประกายแสง

จาก เว็บไซด์ทางการของเกมอินดี้วิกิ

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา
ทักษะ

ทักษะทั่วไป

ทักษะสายศรัทธา

ทักษะสายกระบี่

ทักษะสายหอก

ภาพ:ProjectONE-ทักษะ-แทงประกายแสง.png แทงประกายแสง
รูปแบบทักษะ โจมตี 1 เป้าหมาย
ทักษะที่จำเป็น ทักษะชำนาญกระบี่ระดับ 1
อาวุธที่จำเป็น ต้องใส่อาวุธประเภทกระบี่
ระดับสูงสุด 5
ความสามารถ สกัดการใช้ทักษะระยะไกลของเป้าหมาย

ต้องการ : MP 10 หน่วย

ระยะ : 20 ช่อง

ระยะหลังใช้ : 6 วินาที

  • ระดับ 1 : พลังโจมตี 70% เพิ่มแม่นขณะใช้ 25
  • ระดับ 2 : พลังโจมตี 90% เพิ่มแม่นขณะใช้ 50
  • ระดับ 3 : พลังโจมตี 110% เพิ่มแม่นขณะใช้ 75
  • ระดับ 4 : พลังโจมตี 130% เพิ่มแม่นขณะใช้ 100
  • ระดับ 5 : พลังโจมตี 150% เพิ่มแม่นขณะใช้ 125
  • (พลังโจมตีของทักษะนี้มาจาก พลังโจมตีกายภาพ และพลังโจมตีเวทย์)
ดู
เครื่องมือส่วนตัว
  • ล็อกอิน
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม