ProjectONE:อาชีพ/พาลาดิน/ทักษะ/เกราะแห่งสัจธรรม

จาก เว็บไซด์ทางการของเกมอินดี้วิกิ

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา
ทักษะ

ทักษะทั่วไป

ทักษะสายศรัทธา

ทักษะสายกระบี่

ทักษะสายหอก

ภาพ:ProjectONE-ทักษะ-เกราะแห่งสัจธรรม.png เกราะแห่งสัจธรรม
รูปแบบทักษะ เพิ่มความสามารถให้เป้าหมาย
ทักษะที่จำเป็น ทักษะผลแห่งศรัทธาระดับ 3
อาวุธที่จำเป็น ไม่มี
ระดับสูงสุด 5
ความสามารถ เพิ่มป้องกันทั้งทางกายภาพ และเวทย์ให้เป้าหมายและสามารถมองเห็นผู้ที่หายตัวได้ เป็นระยะเวลา 5 นาที

ต้องการ : MP 30 หน่วย

ระยะ : 14 ช่อง

ระยะร่าย : 1-2 วินาที

ระยะหลังร่าย : 30 วินาที

  • ระดับ 1 : เพิ่มป้องกันทางกายภาพ 10+1 เพิ่มป้องกันทางเวทย์ 0+3
  • ระดับ 2 : เพิ่มป้องกันทางกายภาพ 20+1 เพิ่มป้องกันทางเวทย์ 0+6
  • ระดับ 3 : เพิ่มป้องกันทางกายภาพ 30+2 เพิ่มป้องกันทางเวทย์ 0+9
  • ระดับ 4 : เพิ่มป้องกันทางกายภาพ 40+2 เพิ่มป้องกันทางเวทย์ 0+12
  • ระดับ 5 : เพิ่มป้องกันทางกายภาพ 50+3 เพิ่มป้องกันทางเวทย์ 0+15
ดู
เครื่องมือส่วนตัว
  • ล็อกอิน
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม