ProjectONE:อาชีพ/ชาร์ปชูตเตอร์/ทักษะ/สมาธิขั้นสูง

จาก เว็บไซด์ทางการของเกมอินดี้วิกิ

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา
ทักษะ

ทักษะทั่วไป

ทักษะสายเพิ่มความสามารถ

ทักษะสายโจมตี

ทักษะสายเทคนิค

รูปไอคอนของทักษะ สมาธิขั้นสูง
รูปแบบทักษะ เปิด/ปิด
ทักษะที่จำเป็น ความชำนาญการเล็งธนู ระดับ 5 ,นัยน์ตาเหยี่ยว ระดับ 5
อาวุธที่จำเป็น ธนู
ระดับสูงสุด 5
ความสามารถ เมื่อเปิดจะได้รับอัตราโจมตีและความแม่นยำ แต่จะเสีย MP 5ทุก ๆ 2.5 วินาที

ระดับ 1 : อัตราโจมตีที่เพิ่มขึ้น 12%และเพิ่มแม่นยำ 5

ระดับ 2 : อัตราโจมตีที่เพิ่มขึ้น 14%และเพิ่มแม่นยำ 10

ระดับ 3 : อัตราโจมตีที่เพิ่มขึ้น 16%และเพิ่มแม่นยำ 15

ระดับ 4 : อัตราโจมตีที่เพิ่มขึ้น 18%และเพิ่มแม่นยำ 20

ระดับ 5 : อัตราโจมตีที่เพิ่มขึ้น 20%และเพิ่มแม่นยำ 25

ดู
เครื่องมือส่วนตัว
  • ล็อกอิน
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม