ProjectONE:อาการ/โจมตีช้า

จาก เว็บไซด์ทางการของเกมอินดี้วิกิ

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา
ภาพ:ProjectONE-อาการ-โจมตีช้า.png โจมตีช้า
ผลที่เกิดขึ้น ลดความต่อเนื่องของผู้เล่น
ดู
เครื่องมือส่วนตัว
  • ล็อกอิน
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม