ProjectONE:อาการ/เลือดออก

จาก เว็บไซด์ทางการของเกมอินดี้วิกิ

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา
ภาพ:ProjectONE-อาการ-เลือดออก.png เลือดออก
ผลที่เกิดขึ้น ทำให้ HP ของผู้เล่นลดต่อเนื่อง
ดู
เครื่องมือส่วนตัว
  • ล็อกอิน
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม