ProjectONE:อาการ/เดินช้า

จาก เว็บไซด์ทางการของเกมอินดี้วิกิ

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา
ภาพ:ProjectONE-อาการ-เดินช้าpng เดินช้า
ผลที่เกิดขึ้น ลดความเร็วในการเดินของผู้เล่น
ดู
เครื่องมือส่วนตัว
  • ล็อกอิน
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม