ProjectONE:อาการ/ห้ามเดิน

จาก เว็บไซด์ทางการของเกมอินดี้วิกิ

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา
ภาพ:ProjectONE-อาการ-ห้ามเดิน.png ห้ามเดิน
ผลที่เกิดขึ้น ผู้เล่นไม่สามารถเดินได้
ดู
เครื่องมือส่วนตัว
  • ล็อกอิน
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม