ProjectONE:อาการ/ลดป้องกันเวทย์

จาก เว็บไซด์ทางการของเกมอินดี้วิกิ

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา
ภาพ:ProjectONE-อาการ-ลดป้องกันเวทย์.png ลดป้องกันเวทย์
ผลที่เกิดขึ้น ลดพลังป้องกันเวทย์ของผู้เล่น
ดู
เครื่องมือส่วนตัว
  • ล็อกอิน
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม