ProjectONE:สมาคม

จาก เว็บไซด์ทางการของเกมอินดี้วิกิ

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา

สมาคมคืออะไร

  • สมาคมคือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งมารวมตัวกันเพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่ง

การมีสมาคมดีอย่างไร

  • การมีสมาคมทำให้ผู้เล่นไม่รู้สึกเหงา ทำให้ผู้เล่นมีเพื่อนทำกิจกรรมต่างๆด้วยกัน

สร้างสมาคมทำอย่างไร

  • ต้องใช้ใบตราตั้งสมาคมในการสร้างสมาคม

ต้องการชวนผู้เล่นอื่นเข้าสมาคมทำอย่างไร

  • คลิกขวาที่ตัวผู้เล่นที่ต้องการชวนเข้าแล้วเลือกเพิ่มสมาชิก

ออกจากสมาคมทำอย่างไร

  • กด alt + g แ้ล้วเลือกปุ่มออกจากสมาคม

หากต้องการเพิ่มสมาชิกของสมาคมต้องทำอย่างไร

  • เลื่อนระดับของสมาคมให้สูงขึ้นจะสามารถเพิ่มสมาชิกสูงสุดได้

หัวหน้าสมาคมต้องการยุบสมาคมทำอย่างไร

  • คุยเควสยุบสมาคมกับทหารใต้ต้นไม้ที่เซาท์เทิร์นไชร์
ดู
เครื่องมือส่วนตัว
  • ล็อกอิน
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม