ผู้ใช้:-:-สมาคมลึกลับ~อาโปบิส-:-/บทลงโทษผู้ละเมิดกฎ

สารานุกรมเกมอินดี้

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา
  • บทลงโทษผู้ละเมิดกฎระเบียบของสมาคมอาโปบิสมี 4 สถานด้วยกัน เขียนโดยฉี

1. ตักเตือนด้วยวาจา สำหรับการกระทำความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่งสมาชิคทุกคนสามารถตักเตือนกันเองได้

2. ประจาน คือการเขียนความผิดผู้เล่นไว้ในหน้าข่าวสารของสมาคมเพื่อประจาน ในระยะเวลาตามกำหนด

3. พักสมาคม เป็นการไล่ออกจากสมาคมชัวคราวตามระยะเวลาที่กำหนด โดยแมมเพื่อนกับผู้คุ้มกฎไว้ เมือถึงเวลาตามกำหนด ผู้คุ้มกฎต้องกระซิบไปถามความสมัครใจสมาชิคว่าอยากกลับเข้าสมาคมหรือไม่

4. เลิกสมาคม เป็นการไล่ออกแบบถาวร โดยหากเป็นความผิดไม่ซึ่งหน้า ผู้คุ้มกฎต้อง ไต่สวนความผิด และร่วมกันตัดสินใจอย่างน้อย2คนขึ้นไป หากเป็นความผิดซึ่งหน้า ให้ผู้คุ้มกฎ ตัดสินใจใด้ทันทีว่า จะลงโทษเลิกสมาคมหรือไม่

หมายเหตุ: ผู้คุ้มกฎ แต่งตั้งให้บุคคลต่อไปนี้ กิ๊ฟ(noogibza) เกม(-GAME-0_0) ฟาง(ibis) และฉี(darkwar)

หมายเหตุ: หากผู้เล่นกระทำความผิดกฎ pj1 และดำเนินการลงโทษโดยฟาง ให้ลงโทษด้วยกฎ pj1 ก่อน จึงลงโทษตามกฎสมาคม

หมายเหตุ: หากผู้คุ้มกฎกระทำความผิดซะเอง จะได้รับการพิจารณาความผิดถึงขั้นพักสมาคมโดยผู้คุ้มกฎคนอื่นจะตัดสินใจ

หมายเหตุ: การตัดสินขั้นเลิกสมาคม ในระหว่างสืบสวน ต้องให้คนสืบสวน ออนตัว ziroto ในการสืบสวน และผู้ออกความเห็น ออนตัวของตนเอง

เครื่องมือส่วนตัว
  • ล็อกอิน / สร้างบัญชีผู้ใช้
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือ