แม่แบบ:ยกเลิก

สารานุกรมเกมอินดี้

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา
แม่แบบนี้ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว โดยไม่ระบุสาเหตุไว้

ข้อมูลในหน้านี้มีไว้เพื่ออ้างอิง แต่ในปัจจุบันไม่สามารถใช้ได้
การยกเลิกอาจจะเป็นการยกเลิกชั่วคราว หรืออาจจะยกเลิกถาวรก็ได้

วิธีใช้

ให้ใส่คำสั่งดังนี้ไว้ที่ส่วนบนสุดของบทความ โดยคงเนื้อหาทั้งหมดเหมือนเดิม:

{{ยกเลิก|สาเหตุที่ยกเลิก}}

หรือ

{{ยกเลิก}}

หากไม่ต้องการระบุสาเหตุ

เครื่องมือส่วนตัว
  • ล็อกอิน / สร้างบัญชีผู้ใช้
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือ