GAMEINDY: Asura Online
หน้า: 1 ... 3 4 [5] 6
ผู้เขียน หัวข้อ: บอสตัวใหม่  (อ่าน 6442 ครั้ง)
Sr. Member
****
กระทู้: 1,024

ในเมื่อทำดีแล้วโดนหักหลัง ถ้างั้นกูเลวเลยแล้วกัน


Re: บอสตัวใหม่
« ตอบ #60 เมื่อ: 26-12-2009, 13:05:25 »

เฉย ๆ  laugh

เอามันไปเก็บ Cool
ToXiC
Newbie
*
กระทู้: 39


Re: บอสตัวใหม่
« ตอบ #61 เมื่อ: 26-12-2009, 13:07:52 »

อ้างจาก: ✎MEENATH _-ValkYrIe-_ (◕〝◕)◄™ ที่ 26-12-2009, 13:05:25
เฉย ๆ  laugh
คุณทำตัวอย่างนี้ไม่มีใครชอบคุณหรอกนะครับคุณมีน  ทำตัวให้สังคมรังเกลียด

ผมขอให้ชีวิตคุณเจริญลงครับ เอาบุพการีมาเล่น  laugh
La lluvia
Full Member
***
กระทู้: 524

ได้อย่าง เสียอย่าง


Re: บอสตัวใหม่
« ตอบ #62 เมื่อ: 26-12-2009, 13:21:05 »

คำว่า บุพการี (บุบ-พะ-กา-รี) เป็นคำภาษาบาลี ที่เกิดจากคำว่า ปุพฺพ แปลว่า ก่อน กับคำว่า การี แปลว่า ผู้กระทำ. บุพการี แปลว่า ผู้กระทำก่อน หมายถึง บิดามารดา ซึ่งเป็นผู้กระทำการอุปการะบุตรก่อน คือ ตั้งแต่เริ่มมีชีวิตอยู่ในครรภ์ และเลี้ยงดูให้การศึกษาอบรมด้วยความรักโดยมิได้หวังว่าจะได้รับสิ่งใดตอบแทน นับได้ว่า ท่านกระทำคุณแก่บุตรอย่างยิ่งยวด จึงเป็นหน้าที่ของบุตรธิดาทุกคนที่จะตอบแทนบุญคุณของบุพการี ด้วยการเคารพ เชื่อฟัง ประพฤติตนเป็นคนดี ไม่ทำให้ท่านเสียใจ ปรนนิบัติรับใช้ท่านอย่างเต็มใจ และเลี้ยงดูท่านเมื่อท่านแก่ชรา เป็นต้น

ความหมายของคำว่า บุพการี คือ บิดา มารดา ปู่ย่า ตายาย และทวด

“ความกตัญญู” นั้น หมายถึง การรู้พระคุณท่านที่เคยมีอุปการะคุณ หรือที่เคยมีบุญคุณต่อเราก่อน แล้วตอบแทนหรือสนองพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณนั้น

ผู้เคยให้ความอุปการะหรือมีบุญคุณนั้น ภาษาพระท่านเรียกว่า “บุพการี”  ภาษาพูดโดยทั่วไปว่า “ผู้มีพระคุณ” ผู้รู้จักคุณท่านผู้มีอุปการะคุณ แล้วตอบแทนคุณท่านผู้มีพระคุณนั้น ชื่อว่า “กตัญญูกตเวที” มีคำเพิ่มขึ้นมาอีกคำหนึ่ง คือ “กตเวที” หมายความว่า “ผู้กระทำตอบแทนหรือทดแทน” เมื่อรวมสองคำนี้เข้าด้วยกัน คือ “กตัญญู” กับ “กตเวที” จึงเป็น “กตัญญูกตเวที” ซึ่งมีความหมายรวมว่า “ผู้รู้คุณและตอบแทนคุณท่านผู้มีอุปการะคุณ”

ใคร่จะชี้แจงซักนิดว่า ตามที่เคยได้ยินคำกล่าวว่า “บุญคุณต้องทดแทน ความแค้นต้องชำระ” นั้น คำแรกว่า “บุญคุณต้องทดแทน” นั้นจัดเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นอุดมมงคล เป็นเครื่องหมายของคนดี มีคุณธรรมตามพระสัทธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้ ซึ่งจะให้ผลเป็นความเจริญและสันติสุขแก่ชีวิตแต่ถ่ายเดียว แต่คำที่ ๒ ว่า “ความแค้นต้องชำระ” นั้นเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ดี เป็นความอัปมงคล เป็นเครื่องหมายของคนพาล ปัญญาโฉดเขลา คือ คนโง่ จัดเป็นอธรรมที่มีแต่จะยังผลให้ผู้ปฏิบัติถึงความทุกข์เดือดร้อน ต่อๆ ไปไม่มีที่สิ้นสุด ตามอำนาจของกิเลส คือความโกรธ พยาบาท อาฆาต จองเวร เหมือนบุคคลบางคน บางพวกในยุคปัจจุบันนี้ ที่ลุแก่อำนาจความโกรธ พยาบาท อาฆาต จองเวร ตามพิฆาตเข่นฆ่ากัน ก่อให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนแก่กันและกัน ไม่มีที่สิ้นสุด ดังที่มีข่าวได้ยินได้ฟังอยู่เสมอ ในทุกวันนี้

คุณธรรมข้อ“กตัญญูกตเวทิตาธรรม”คือการรู้คุณและตอบแทนคุณท่านผู้มีอุปการคุณ   นี้จึงเป็นคุณธรรมหรือข้อปฏิบัติที่คู่กับบุญคุณหรืออุปการคุณที่ท่านได้ทำอุปการคุณให้แล้วก่อน ไม่ว่าท่านผู้กระทำอุปการคุณนั้น จะมีความประพฤติปฏิบัติอื่นที่ดีหรือไม่เพียงไรก็ตาม ก็ชื่อว่า “บุพการี” ของผู้ได้รับอุปการคุณนั้น ที่ผู้เคยได้รับอุปการคุณนั้นพึงรู้คุณ พึงระลึกถึงและตอบแทนพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณนั้น ตามกำลังและโอกาสจะอำนวยให้ ก็จะเป็นอุดมมงคลแก่ผู้ทรงกตัญญูกตเวทิตา-ธรรม นี้ให้ถึงความเจริญและสันติสุขในชีวิตได้เสมอ ดังเช่น

พ่อแม่ เป็น บุพการี คือ ผู้มีพระคุณอย่างยิ่งใหญ่ของลูกๆ ด้วยว่า ท่านเป็นผู้ให้กำเนิด  ทนุถนอมกล่อมเลี้ยงลูกด้วยความรัก ด้วยเมตตาและกรุณาธรรม มีแต่ความปรารถนาจะให้ลูกรักมีความสุขและความเจริญ ลูกมีทุกข์ก็ปรารถนาจะให้ลูกพ้นทุกข์ แม้ความทุกข์เดือดร้อนของลูกนั้น  มาตรว่าพ่อแม่จะรับหรือไถ่เอามาไว้ที่ตัวเองได้ พ่อแม่ก็จะทำเพื่อลูก เมื่อลูกมีความสุขความเจริญก็ไม่คิดเบียดเบียนแย่งความสุขของลูกมาไว้เฉพาะเพื่อตน คอยเป็นนายประกันให้ลูกเมื่อลูกผิดพลาดล่วงเกิน แม้จะเจ็บใจ ช้ำใจ เพราะลูกชั่วช้าเพียงใด ก็มีแต่อภัยให้ลูก ตลอดมา  พ่อแม่จึงชื่อว่าเป็น “พรหม” คือ ผู้ประเสริฐของลูก

พ่อแม่นั้นเป็นผู้ให้คำแนะนำสั่งสอนลูกด้วยเจตนาที่จะให้ลูกได้รู้วิธีการดำเนินชีวิตที่ดี ตามภูมิปัญญาของท่าน มาตั้งแต่ลูกเริ่มเกิดมาจนเติบใหญ่ ไม่มีเจตนาที่จะแนะนำสั่งสอนให้ลูกประพฤติปฏิบัติไปในทางที่จะเป็นโทษ หรือความทุกข์เดือดร้อน พ่อแม่จึงชื่อว่าเป็น “บุรพเทพ” ของลูก คือเป็นผู้ชี้แสดงโลกนี้ คือการดำเนินชีวิตแก่ลูกก่อนใครๆ ทั้งนั้น และด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ของพ่อแม่เช่นนั้น พ่อแม่จึงเป็นเสมือนวิสุทธิเทพ คือ เสมือนพระอรหันตขีณาสพ ผู้หวังแต่ความสุขความเจริญของชนทั้งหลาย โดยไม่คำนึงถึงความเป็นพาล คือกระทำผิด หรือการล่วงละเมิดต่อท่าน ฉันใด พ่อแม่ก็ปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของลูกโดยส่วนเดียว โดยไม่คำนึงถึงความผิดหรือความละเมิดล่วงเกินที่ลูกกระทำต่อพ่อแม่ ฉันนั้น  เพราะเหตุนั้น พ่อแม่จึงเป็น “อาหุไนย หรือ ทักขิไนยบุคคล” คือ เป็นบุคคลที่ควรแก่การรับทักษิณา บูชาสักการะ กระทำความกตัญญูกตเวทิตาธรรม คือ รู้คุณและตอบแทนคุณของท่าน แล้วลูกกตัญญูเช่นนั้นก็จะมีแต่ความสุขความเจริญแต่ถ่ายเดียว   ส่วนลูกอกตัญญูไม่รู้คุณพ่อแม่ ไม่ตอบแทนคุณพ่อแม่ตามควรแก่กำลังและโอกาส  กลับมีจิตคิดร้าย กล่าวร้าย กระทำร้ายพ่อแม่ ย่อมจะถึงความเสื่อมแห่งชีวิต ถึงความทุกข์เดือดร้อน และ/หรือ ถึงความพินาศฉิบหายไม่นานเกินรอ ตามความหนักเบาแห่งความชั่วของตน

ลูกชายลูกหญิง เมื่อรู้และระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่แล้ว พึงปฏิบัติดีตอบแทนพระคุณท่าน

***********************
อ้างจาก: ✎MEENATH _-ValkYrIe-_ (◕〝◕)◄™ ที่ 24-12-2009, 01:50:53
อ้างจาก: Sellseln ที่ 28-12-2008, 17:28:51
มาช่วยกันตั้งชื่อหน่อย

เอาเวลสัก 60
อยู่แมพ หิหารท้าวจตุรกร
เลือด 500000
เวท 10000
ธาตุ ดิน
เวทย์ที่ใช้ได้ พสุธากำปนาท ย้ายธรณี (ไว้ไปคิดก่อนว่าจะโจมตีในรูปแบบไหน)
พลังโจมตี 1000-3500
โจมตีเวท 1500-5000
พลังป้องกัน 250+0
พลังป้องกันเวท 100+65
หลบหลีก 450
แม่นยำ 500

นึกไม่ออกละ-*-


หน้าตาเหมือน_ม่คนตั้ง  laugh

พูดเหมือนคุณมีนเคยเห็นมาก่อน หรือบุพการีของก็มีหน้าตาคล้ายกับรูปเหมือนกัน ?
ขอโทษทีครับ ไม่ได้อยากดูหมิ่นบุพการีใคร บิดามารดาใคร ใครก็รัก หากคุณมีนมีความขัดเเย้งจากทางบ้านหรือปัญหาครอบครัวร้าวฉาน หย่าร้าง หรือบุพการีล่วงลับ ก็ไม่ควรไปว่าคนอื่นตามปมด้อยของตัวเองนะครับ

ขอโทษถ้าดูหมิ่นบุพการีใคร ไม่ได้ตั้งใจจริงๆ

เกรียนจัง ตังอยู่ครบ
Çrãzy 'иöέч ♥
Full Member
***
กระทู้: 782

# enough :}


Re: บอสตัวใหม่
« ตอบ #63 เมื่อ: 26-12-2009, 13:24:54 »

Shocked Shocked
Ohios
Jr. Member
**
กระทู้: 195


Re: บอสตัวใหม่
« ตอบ #64 เมื่อ: 27-12-2009, 07:15:08 »

อ้างจาก: ✎MEENATH _-ValkYrIe-_ (◕〝◕)◄™ ที่ 26-12-2009, 02:26:11
อ้างจาก: • แซนตี้เกิร์ล • ที่ 24-12-2009, 13:41:49
อ้างจาก: ✎MEENATH _-ValkYrIe-_ (◕〝◕)◄™ ที่ 24-12-2009, 01:50:53
หน้าตาเหมือน_ม่คนตั้ง  laugh

เล่น ถึง แม่ กัน แบบนี้

ถ้าเขาว่า แม่คุณบ้าง

คุณ จะรู้สึกยังไง

บุพการี คือ สิ่งที่ สูงส่ง

ไม่ใช่ สิ่งที่ ควร นำมา เล่น แบบที่คุณ ว่า แบบนี้


เฉย ๆ
ที่เขาบอกว่า เฉยๆ นะค๊ะ แสดงว่าเขาชินมากๆแล้วกับการโดนล้อชื่อพ่อชื่อแม่จากเพื่อนในโรงเรียน หรือไม่ก็คือว่าตัวเขาเอง ไม่มีพ่อแม่ ค๊ะ ดูจากนิสัย(สันดาน)ที่แท้จริงของเขาได้ในเซิฟนรก(เป้นที่มั่วสุมของบรรดาเหล่าเกรียนทั้งหลายที่เก็บกดจากเซิฟหลัก) ที่คุณว่าหน้าตาเหมือนแม่คนตั้งนี่คุณเคยเห็นหน้าแม่เขาแล้วเหรอค๊ะ เราว่ายังไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับพ่อแม่ที่ไม่ได้เล่นเกมกับเราดีกว่าค๊ะ ดูตัวคุณเอาดีกว่าค๊ะ ว่าไม่ได้แตกต่างอะไรจากตัวนั้นเลย และเท่าที่ดูจากการกระทำของแต่ละคน คุณคงเป็นคนที่สันดานต่ำมากๆ ขาดความอบอุ่น ไม่มีพ่อแม่คอยดูแล ถึงได้มาคอยว่าพ่อแม่ของคนอื่นอยู่อย่างนี้ไงค๊ะ คงเป็นพวกเด็กใจแตกวันๆหมกมุ่นอยู่แต่ในร้านเกมวันละหลายๆชั่วโมง และของบอกนะค๊ะว่าใครยังจะเห็นดีเห็นชอบเข้าค้างเศษสวะตัวนี้(ขอใช้หน่อยค๊ะ ถ้าเทียบกับสิ่งที่เขาทำถือว่าเป็นคำเปรียบที่เบามาก)ขอบอกเลยว่าคนนั้นตาบอดสนิทเลยค๊ะ
พิมโลโด้ ๕๕๕'
Full Member
***
กระทู้: 872


69 แปลว่าหยินหยางนะจ๊ะเด็กๆ


Re: บอสตัวใหม่
« ตอบ #65 เมื่อ: 27-12-2009, 11:02:30 »

อ้างจาก: ✎MEENATH _-ValkYrIe-_ (◕〝◕)◄™ ที่ 26-12-2009, 13:05:25
เฉย ๆ  laugh


บุพการี 'ไม่เคย' สั่งสอนคุณหรือคะ
หรือคุณขาดความอบอุ่นเกินไป? ^^
ขนาดพ่อแม่บางคนทำงานหนัก 'เขายังรู้ตัวเลย' ว่าการ 'เรียกร้องความสนใจ' แบบนี้ มันช่าง...
เติมเอาเองละกันนะคะ ^^
นิสัย (หรือสันดาน) ของคุณคงคิดว่านี่คือโลกไซเบอร์ เปิดรับอิสระกว้าง
แต่ถ้าสันดานแบบนี้ ก็ไม่มีใครอยากเปิดรับคุณหรอกนะคะ
ทำตัวเป็นคนดีๆ มีกาลเทศะ เคารพบุพการี
แค่นี้ทำไม่ได้เหรอคะ?
ระวังตกนรกหมกไหม้นะคุณ หลบหลู่บุพการีแบบนี้
อย่าคิดว่า 'เฉยๆ' มันจะลดคำว่า 'โกรธที่ดูหมิ่นบุพการี' แล้วหันมาติเตียนคุณเรื่องมารยาทนะคะ
แล้วก็ขอฝากท้ายๆ ไว้สักนิด
'แ่ม่' ของคุณสั่งสอนลูกมาดีแน่
แต่ลูกไม่จำ มันก็ไร้ค่า
(ด่ากลับมาได้นะคะ แต่อย่าแรง เพราะจะแรงกลับ รับไม่ได้จริงๆ ที่ดูหมิ่นบุพการีคนอื่นแบบนี้)ของ "สำคัญ" ที่แท้จิงเนี่ย...
คนที่ไม่มีกลับรู้ค่า กว่าคนที่มีในครอบครองซะอีก...

หื่uตัวแม่
Full Member
***
กระทู้: 841


Re: บอสตัวใหม่
« ตอบ #66 เมื่อ: 27-12-2009, 15:27:43 »

ที่เขาบอกว่าเฉยๆอะนะ สงสัยว่า เขาคงไม่มีพ่อแม่ให้ใครมาว่าละมั้ง  laugh laugh laugh
¤¸.·´★ • ก๊ะแกĦoŤ»โลก«ก๊ะเลยกะเลยร้อน • ♥ `·.¸¤
Newbie
*
กระทู้: 49

ใครมันทำให้ชั้นเป็นแบบนี้


Re: บอสตัวใหม่
« ตอบ #67 เมื่อ: 27-12-2009, 19:21:40 »

อ้างจาก: ✎MEENATH _-ValkYrIe-_ (◕〝◕)◄™ ที่ 26-12-2009, 13:05:25
เฉย ๆ  laugh

ที่เขาเฉยๆ เพราะว่า น่าของเขาด้านเหมือน ปูนฉาบถนนใหม่ๆ

ที่เขาเฉยๆ เพราะว่า เขาเป็นผู้ชายที่ใช้สมองอันน้อยนิดไม่เป็น หรือ ไม่มีเลย

ที่เขาเฉยๆ เพราะว่า เขาเป็นบุคคลจำพวกหักห้ามอะไรตัวเองไม่ได้

ที่เขาเฉยๆ เพราะว่า เขาเห็นเรื่องทุกอย่างเป็นเรื่องเล่น (หรือป่าว)

ที่เขาเฉยๆ เพราะว่า เขาเป็นบุคคลที่มีวาจาเป็น ตะไกร ปากมักจะไปก่อนที่สมองจะสั่งการ

ที่เขาเฉยๆ เพราะว่า ชายผู้นี้เห็นความทุกข์เป็นเรื่องสนุก

ที่เขาเฉยๆ เพราะว่า ชายผู้นี้หักห้ามจิตใต้สำนึก สุดแสนจะงี่เง่า ของตัวเองไม่อยู่

ที่เขาเฉยๆ เพราะว่า ชายผู้นี้ชอบทำตัวโด่ดเด่ด ในเรื่องที่มีสาระน้อยย(ถึงไม่มีเลย)

ที่เขาเฉยๆ เพราะว่า เขาเป็นผู้ชายที่มีความผิดระหว่าง อายุไข และ อายุสมอง เติบโตไม่พร้อมกัน

ปอลิง.อย่าได้ไว้ใจอะไรชายผู้นี้เพราะเขาคือ"นายสตอเบอร์รี่"
♪ - NO LIFE !! ` •♠♣
Hero Member
*****
กระทู้: 2,113

LIFE IS TRANQUILITY


Re: บอสตัวใหม่
« ตอบ #68 เมื่อ: 27-12-2009, 19:24:15 »

อ้างจาก: ► Tua-S'i ที่ 27-12-2009, 19:21:40
อ้างจาก: ✎MEENATH _-ValkYrIe-_ (◕〝◕)◄™ ที่ 26-12-2009, 13:05:25
เฉย ๆ  laugh

ที่เขาเฉยๆ เพราะว่า น่าของเขาด้านเหมือน ปูนฉาบถนนใหม่ๆ

ที่เขาเฉยๆ เพราะว่า เขาเป็นผู้ชายที่ใช้สมองอันน้อยนิดไม่เป็น หรือ ไม่มีเลย

ที่เขาเฉยๆ เพราะว่า เขาเป็นบุคคลจำพวกหักห้ามอะไรตัวเองไม่ได้

ที่เขาเฉยๆ เพราะว่า เขาเห็นเรื่องทุกอย่างเป็นเรื่องเล่น (หรือป่าว)

ที่เขาเฉยๆ เพราะว่า เขาเป็นบุคคลที่มีวาจาเป็น ตะไกร ปากมักจะไปก่อนที่สมองจะสั่งการ

ที่เขาเฉยๆ เพราะว่า ชายผู้นี้เห็นความทุกข์เป็นเรื่องสนุก

ที่เขาเฉยๆ เพราะว่า ชายผู้นี้หักห้ามจิตใต้สำนึก สุดแสนจะงี่เง่า ของตัวเองไม่อยู่

ที่เขาเฉยๆ เพราะว่า ชายผู้นี้ชอบทำตัวโด่ดเด่ด ในเรื่องที่มีสาระน้อยย(ถึงไม่มีเลย)

ที่เขาเฉยๆ เพราะว่า เขาเป็นผู้ชายที่มีความผิดระหว่าง อายุไข และ อายุสมอง เติบโตไม่พร้อมกัน

ปอลิง.อย่าได้ไว้ใจอะไรชายผู้นี้เพราะเขาคือ"นายสตอเบอร์รี่"
laugh laugh laugh laugh

แรงพอตัว
ปล.โดนด่าแบบนี้เสียหมาเลยนะ คนอื่นคงมองแกเสียหมดละ

 Evil Evil Evilชีวิตไม่ใช่ของใคร มันคือของเราเอง เลือกเกิดไม่ได้ แต่เราเลือกที่จะเป็นได
Slush
Full Member
***
กระทู้: 569

۩۞۩ ⓈⓁⓊⓈⒽ۩۞۩


Re: บอสตัวใหม่
« ตอบ #69 เมื่อ: 16-01-2010, 08:17:46 »

บอสหลบซัก 370 พอม้าง

แล้วธาตุ อะไรอะ  Huh?
ปลวก
Hero Member
*****
กระทู้: 19,445


ไอธนวินพ่องตายสัส


Re: บอสตัวใหม่
« ตอบ #70 เมื่อ: 16-01-2010, 08:37:18 »

ตอบเเทนเพื่อนมีน

เฉยๆ

ตามเสต็ป

 Sad Sad


NeeD not to know

หื่uตัวแม่
Full Member
***
กระทู้: 841


Re: บอสตัวใหม่
« ตอบ #71 เมื่อ: 16-01-2010, 17:08:16 »

^
^
^

คู่หูคู่เกรียน In Asura ปรากฎ ตัวแล้ว
เพนกวิน
Sr. Member
****
กระทู้: 1,304

เสื่อม !!..


Re: บอสตัวใหม่
« ตอบ #72 เมื่อ: 16-01-2010, 17:16:50 »


งามไส้ เลยมีน SmileyLike a whisper in the wind,,
David Villa
Hero Member
*****
กระทู้: 3,755

<~.Barca.~>


Re: บอสตัวใหม่
« ตอบ #73 เมื่อ: 19-01-2010, 22:23:26 »

เวล60ช่างโหด Shocked~:•悪魔猫。<แมวปีศาจ>•:~
Asura Tester
Hero Member
*
กระทู้: 16,568


ทำไมพักนี้ดราม่าเยอะจังฟะ - -*


Re: บอสตัวใหม่
« ตอบ #74 เมื่อ: 21-01-2010, 01:22:56 »

เพิ่งได้เห็นนะเนี่ย Shocked

ข้ามปีมาแล้วง่ะ  ขอด่าย้อนหลังมันหน่อยทันมั้ยเนี่ย Huh?

ทันไม่ทันไม่รู้ล่ะ  ขอด่าก่อนละกันวุ้ย Huh?

-----------------------------------------------------------------

   แม้สุนัข ยังรู้จัก ปกป้องนาย
คนเลี้ยงไว้ มีภัย จึงเห็นผล
คุณนั้นไซร้ เสียที เกิดเป็นคน
บุพการี ของตน ยังไม่แล...ด่าธรรมดามันซ้ำคนอื่น  เราเลยครีเอท แต่งกลอนด่ามันซะเลย ฮุฮุ Evil Evil


ป้าย:
หน้า: 1 ... 3 4 [5] 6